Richard Marsina

4. 5. 1923
Šahy
Žáner:
odborná literatúra

Životopis autora

Študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Žiline, kde r. 1942 zmaturoval, potom začal študovať na Lekárskej fakulte, odkiaľ prešiel na Filozofickú fakultu Slov. univerzity v Bratislave (ukončil 1949). R. 1949 – 50 bol pracovníkom Archívu hlavného mesta Bratislava, 1950 – 55 Pôdohospodárskeho archívu, 1956 – 60 Št. ústredného archívu, 1960 – 85 Historického ústavu SAV v Bratislave, kde prešiel viacerými funkciami, od 1992 pôsobil ako doc., potom prof. na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Popri ťažiskovej historiografickej a archívnej práci sa zaoberal aj stredovekými literárnymi prameňmi, legendami (Legendy stredovekého Slovenska, 1997) a osobnosťami slov. historickej vedy i literatúry (S. Timon, J. Severini, M. Bel, A. F. Kollár, J. Záborsky, F. V. Sasinek, D. Rapant a i.). Je autorom knihy Metodov boj (1985), autorom a spoluautorom početných odborných monografií a syntetických diel z dejín Slovenska, na vydanie pripravil niekoľko pramenných edícií základného významu, zostavil a zredigoval viacero zborníkov.