Richard Pliešovský

15. 1. 1969
Martin
Žáner:
poézia
R. 1983 – 87 študoval na Strednom odbornom učilišti železničnom vo Vrútkach, kde r. 1987 – 91 pracoval ako elektrotechnik v závode Železničné opravovne a strojárne, od 1992 súkromný podnikateľ. Knižne debutoval zbierkou reflexívnych a intímnych básni Mraky a tryskáče (1997), ktorá je multimediálnou básnickou zbierkou, kde na CD-ROM-e poetické texty dopĺňajú fotografie, obrazové materiály a videoklipy. Po nej vydal rovnako ladene zbierky básní 3 kroky do tmy (2000) a Prvý div sveta (2001). Čítať ďalej