Róbert Gál photo 1
Foto Karel Cudlín

Róbert Gál

22. 5. 1968
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza
Róbert Gál (1968) pochádza z Bratislavy, od roku 1991 žije v Prahe, kde aj vyštudoval filozofiu a sociológiu na Karlovej univerzite. Je autorom viacerých filozoficko-aforistických kníh, ako Epigraffiti (2001), Znaky a príznaky (2003) či Manipulzá­cie (2005) a dvoch experimentálnych noviel Krídlovanie (2006) a Agnómia (2008) – tie vyšli aj v českom preklade pod názvom Na křídlech/Agnomie (2010). Čítať ďalej