Róbert Gál photo 1

Róbert Gál

22. 5. 1968
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Poézia? Filozofia? Oboje? Róbert Gál: Traktát, In: Romboid, roč. LVI, č. 4, s. 93 – 94.

ŠAH: Róbert Gál – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 160.

JUROLEK, Rudolf: Róbert Gál: Nahé myšlienky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 6 – 7.

MIKŠÍK, Matúš: Ďakujem, radšej poéziu (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 74 – 75.

ZAJAC, Peter: Milosť deliť nemožno. In: www.medziknihami.sk, 4.5.2015. Dostupné na: http://www.medziknihami.sk/clanky/milost-delit-nemozno/

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Oplatí sa čítať. Róbert Gál: Nahé myšlienky. In: .týždeň.sk, 8. 2. 2015.
Dostupné na: http://www.tyzden.sk/casopis/17010/oplati-sa-16/

MARTINOVÁ, Ina: Skladanie fragmentov. In: Knižná revue, roč. XXII, 31. 10. 2012, č. 22, s. 8.

BIELIK, Robert: Keď je veta samostatným výrokom. In: SME, 10.7.2008.
Dostupné na: http://www.sme.sk/c/3968861/ked-je-veta-samostatnym-vyrokom.html