foto © enrs.eu

Róbert Letz

29. 8. 1967
Bratislava
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko
Róbert LETZ študoval na gymnáziu Vazovova v Bratislave. Po maturite (1986) absolvoval odbor filozofia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1991). V rokoch 1991 – 1992 pracoval na Historickom ústave SAV v Bratislave. Od roku 1992 až dodnes pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktorú od roku 2004 vedie. Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1997. Inauguroval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2004.   Čítať ďalej

Stránky