Róbert Letz

29. 8. 1967
Bratislava
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

STRAKA, Jaroslav: Róbert Letz, Pavol Makyna a kol.: Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej Európy. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 2, s. 124 – 127.

TOLLAROVIČ, Peter: Martin Lauko – Róbert Letz (eds.): Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 122 – 124.

POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Slováci a ľudovodemokratický režim. Zápas o Slovensko. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII b). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 147 – 149.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Róbert Letz a kolektív / Slovenské územie v historickom kontexte). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 111.

APFEL, Viliam: Róbert Letz a kol. / Slováci vo víre tridsiatych rokov. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 115.

SZABÓ, Ivan: Oblačno, miestami jasno (Slovenská literatúra faktu 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 31 – 32.

SZABÓ, Ivan: Svedectvá z archívov (V Literárnom informačnom centre vyšla ďalšia publikácia... Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII b, ...). In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 20 – 21.

POSPÍŠIL, Ivo: Róbert Letz (red.): Slováci pri budovaní Československej republiky. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. (Spoza Moravy. Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 150 – 151.

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 29.

SZABÓ, Ivan: História je zmena (Slováci pri budovaní základov Československej republiky). In: Knižná revue, roč. XXIV. 5. 3. 2014, č. 5, s. 20 – 21.

APFEL, Viliam: S vierou a nádejou. In: Literárny týždenník, roč. XXVII., 2014, č. 13 – 14, s. 15.

CHLEBOVÁ, Zuzana: Pohľady do dejín (Róbert Letz: Slovenslé dejiny V; Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik). In: Knižná revue, roč. XXIII,  26. 6. 2013, č. 13, s. 7.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 36.

MICHELKO, Roman: Poznávanie vlastných koreňov (Róbert Letz: Slovenské dejiny, 1914 – 1938). In: Knižná revue, roč. XXI, 12. 10. 2011, č. 21, s. 10.

FERKO, Miloš: Kniha o vzniku a počiatkoch štátnosti Československa (Slovenské dejiny IV). In: Knižná revue, roč. XXI, 27. 4. 2011, č. 9, s. 2.

MRÁZ, Peter: Róbert Letz,  Peter Mikulík (editori): Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 11.

MEDVECKÝ, Matej: Dve žingorovské publikácie. Marian Uhrin a kol.: II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika; Róbert Letz, Pavol Matula (eds.): Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 39 – 40.

SVETOŇ, Ľuboš: Seriózne a neskreslené (Róbert Letz, ed.: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom , Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom). In: Knižná revue, roč. XVII, 21. 11. 2007, č. 24. s. 11.

JANÍK, Pavol: Ako to (ne)bolo. Jan Pešek – Róbert Letz: Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 125 – 128.