Róbert Müller

15. 8. 1961
Bratislava
Žáner:
poézia, próza
R. 1976 – 80 študoval na gymnáziu, 1980 – 85 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako výrobný inšpektor v Západoslov. kameňolomoch a štrkopieskoch, 1988 – 91 petrograf vo Výskumnom ústave inžinierskych stavieb, 1995 – 96 bol v slobodnom povolaní v Bratislave, od 1996 riaditeľom Záhorského múzea v Skalici. Po viacročnom publikovaní v literárnych časopisoch debutoval zbierkou poviedok Naša láska bola modrá (1992).… Čítať ďalej