Roman Bednár photo 1

Roman Bednár

19. 3. 1942
Čadca
Žáner:
literatúra faktu, poézia, próza

Životopis autora

Roman BEDNÁR sa narodil 19. marca 1942 v Čadci (vl. meno Roman Podolský). V rokoch 1956 – 1960 študoval na Strednej priemyselnej škole spojovacej techniky v Banskej Bystrici, v rokoch 1960 – 1965 na Vysokej škole elektrotechnickej v Bratislave. Krátko pôsobil v Bratislavských elektrotechnických závodoch v Bratislave, v rokoch 1968 – 1969 pracoval v Atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Pod vplyvom udalostí spojených s okupáciou vojskami Varšavskej zmluvy a zmareného procesu demokratizácie spoločnosti sa v roku 1969 rozhodol emigrovať do Spolkovej republiky Nemecko. Do roku 1974 pôsobil vo viacerých firmách v Mannheime, od roku 1975 ako publicista, novinár a lektor v slobodnom povolaní. Po spoločenských zmenách v novembri 1989 začínajú jeho knižné publikácie vychádzať na Slovensku. Popri literárnej tvorbe sa dlhodobo a intenzívne venuje propagácii Slovenska a jeho kultúry. Žije v SRN.