Roman Brat photo 1

Roman Brat

9. 12. 1957
Bratislava
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Napísali o autorovi

V textoch poviedkového súboru Útek do raja sa ich autor orientuje na zachytenie existenčne vyostrených situácií, na spôsob života, ktorý vynútene odbočil zo stereotypných koľají. To ovplyvnilo aj výber umeleckých prostriedkov a kompozičnú výstavbu textu. Bratove príbehy sa odohrávajú v jemnom magickorealistickom opare, napokon odlišnosť životných osudov postáv a neobyčajnosť situácií, do ktorých sa dostávajú, vytvára predpoklad na takéto uchopenie reality. Hoci spravidla ide o zmenenú realitu v neprospech protagonistov, je to súčasne i šanca, ako ich každodennú realitu posunúť bližšie k nášmu pochopeniu.

Jaroslav Vlnka

Brat invenčne, ale aj veľmi jednoducho nadväzuje na tie tendencie v literatúre pre deti, ktorých ideálom je stotožnenie sa s detským čitateľom: otecko sa premieňa s rovnakou nonšalantnosťou ako jeho vynaliezavá dcérka na čokoľvek, čo umožní vniknúť do tajomstiev sveta a nemiestnou nedočkavosťou nezrúcať ich čaro. Zmysluplný, ale aj láskyplný dialóg môže bez prestania pokračovať všade, kde sa zahemží čosi živé, čo súvisí s neobjasnenými tajomstvami, ktoré však ani netreba objasňovať, ak ich dokážeme pochopiť a prijať v pokore lásky.

Alexander Halvoník

Roman Brat sa radí k autorom, ktorí sa odvážne zamerali na cieľovú skupinu dospievajúcich čitateľov. Kvalitných pôvodných titulov je v produkcii pre túto kategóriu „ako šafranu“. Písanie z pozície „nad vecou“, vierohodne, dynamicky prerozprávaný príbeh a uvoľnený situačný humor sú pozitívami štandardného Bratovho rukopisu. Rada pri titule Mordovisko znovu zdôrazním aj úctu k tínedžerom – autorov prístup, ktorý stojí v pozadí jeho textov. Neponižuje čitateľa tým, že by sa mu „podkladal“, lacno si ho kupoval tým, čím sa tínedžeri prejavujú niekedy po autobusoch – nezvládnutými emóciami, vulgárnymi spôsobmi, sladkastým sentimentom. Jeho hrdinovia nie sú šablónovo podané osobnosti (s akými sa často v knižkách pre túto vekovú kategóriu stretávame). Autor strategicky odkrýva ich osobnostné črty v priebehu celej knižky, provokuje čitateľa k tomu, aby sledoval ich vnútorný vývoj, konfrontoval priebežne svoj názor. Slabšou stránkou tejto knihy je pointovanie niektorých príbehov. (...) Kniha Mordovisko je aj o tom, ako sa deti i dospelí učia nasmerovať svoj vnútorný potenciál v prospech iných, v prospech súdržnosti kolektívu. Niekedy veci neodhadnú. No na neúspech reagujú celkom zdravo – neprestávajú skúšať a experimentovať.

Timotea Vráblová