Roman Brat photo 1

Roman Brat

9. 12. 1957
Bratislava
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Roman Brat. Ja nechcem byť mimozemšťan, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 145 – 146.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 118.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 9.

ŠAH: Roman Brat – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 158 – 159.

NUŠČÁK, Peter: Roman Brat: Zlo nemá na kúzlo (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 12. 8. 2015, č. 16 – 17, s. 6.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 25.

HALVONÍK, Alexander: Roman Brat: Ako šlohnúť Rimanovi Dunaj (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 6.

ŠTELBASKÁ, Zuzana: Tínedžerský teror cez sociálne siete. (Recenzia). In: Denník N, 9. 6. 2015.
https://dennikn.sk/blog/tinedzersky-teror-cez-socialne-siete/

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 24.

NAŠČÁK, Peter: Roman Brat: Ako naštvať Rimana (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 11. 12. 2013, č. 25 – 26, s. 6.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 27 – 28.

MAŠLEJOVÁ, Diana – BRAT, Roman: Hravosť mám v duši (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 2. 2013, č. 3, s. 22 – 23.

Autor neuved.: Roman Brat (Autori a prekladatelia v čísle 2/2013). In: Revue svetovej literatúry, roč. XLIX, 2013, č. 2, s. 144.

Autor neuved.: Ako naštvať Rimana. Úryvok je z pripravovanej knihy.... (o autorovi + ukážky). In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 2. 2013, č. 3, s. 21.

SVETOŇ, Ľuboš: Pád a prebúdzanie (Roman Brat: Druhé podanie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 31. 10. 2012, č. 22, s. 4 – 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 25.

ŠAH: Pripomíname si (Roman Brat – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 160.

NAŠČÁK, Peter: Kniha plná harmónie (Roman Brat: Škola za rohom alebo nezbedy školáka Šuška). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 12. 10. 2011, č. 21, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XX, XXIII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Ušľachtilá hviezda (Roman Brat: Aj kone sa hrajú). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 5.

KASANIČOVÁ, Martina: Vážne a humorne o našich deťoch (Gabriela Futová – Roman Brat: Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 5.

Autor neuved.: Nové vydania (Roman Brat: Tvrdohlavý baran). In: Knižná revue, roč. XXI, 12. 10. 2011, č. 21, s. 4.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXI.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XX, XXII.

BÁBIKOVÁ, Marta – BRAT, Roman: Roman Brat (1957), prekladateľ, zo španielčiny, ... (rozhovor + ukážka z tvorby: Škola za rohom alebo nezbedy školáka Šuška). In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 4.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pre dospievajúcich čitateľov (Roman Brat: Mordovisko. Bláznivé príbehy zo školy a okolia). In: Knižná revue, roč. XIX, 25. 11. 2009, č. 24. s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Robí láska divy? (Gabriela Futová – Roman Brat: Zmätené dvojičky zo slepej uličky). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 4.

ROSOVÁ, Katarína: Vášnivý tanec života a smrti (Roman Brat: Pasodoble s prízrakmi). In: Knižná revue, roč. XVIII, 26. 3. 2008, č. 7, s. 5.

Redakcia RSL: Prekladatelia RSL 3/2008. In: Revue slovenskej literatúry, roč. XLIV, 2008, č. 149.

SVETOŇ, Ľuboš: Ako na tupcov. Roman Brat: Môj anjel sa vie biť (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 19. 12. 2007, č. 26. s. 5.

ŠAH: Roman Brat – 50. (Pripomíname si). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 159.

SVETOŇ, Ľuboš: Detský thriller (Roman Brat: O malom obrovi). In: Knižná revue, roč. XVI, 10. 5. 2006, č. 10, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Roman Brat: Tvrdohlavý baran. Útek do raja (Recenzie). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 123 – 125.

TURČEKOVÁ, Veronika: Nasýťme dušu rozprávkami (Roman Brat: Pochabý škriatok).
In: Knižná revue, roč. XIII, 22. 1. 2003, č. 2, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Výslnie zahalené tmou. Roman Brat: Útek do raja. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 100 – 102.

SLIACKY, Ondrej: Slovenskí spisovatelia pre deti A – L, Bibiana 2 – 3/2003.

KRÁLIKOVÁ, M: Útek do raja. In: Sme, 16. 1. 2003.

HALVONÍK, Alexander: Španielske radiácie (Roman Brat: Útek do raja). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 12.

BÁBIKOVÁ, Marta – BRAT, Roman: Nájdeme Atlantídu na Slovensku? Rozhovor s prekladateľom a spisovateľom Romanom Bratom. In: Knižná revue, roč. XI, 18. 4. 2001, č. 8, s. 12.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Príbehy z korún stromov. O rozprávkach: s Romanom Bratom. In: Pravda, 30. 6. 2001.

MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Martin 2001.

STANISLAVOVÁ, Z.: Optimizmus s r. o. (Bilančný pohľad na literatúru pre deti a mládež 2000). Bibiana, 8, 2001.

HALVONÍK, Alexander: Roman Brat: Tvrdohlavý baran. (Môj tip). In. Knižná revue, roč. XI, 7. 3. 2001, č. 5, s. 1.

ČOMAJ, J.: Tvrdohlavý baran naopak. In: Nový deň, 20. 2. 2001.

(jk): Roman Brat: Tvrdohlavý baran. In: Národná obroda, 10. 2. 2001.

(su): Útek do raja. In: Pravda, 31. 10. 2002.

(mon): Tvrdohlavý baran Romana Brata. In: Nový čas, 6. 3. 2001.