Roman Michelko photo 2
Foto©Peter Procházka

Roman Michelko

29. 4. 1971
Vyštudovaný politológ, spisovateľ, publicista a mysliteľ (nar. 1971), autor zbierky esejí Revoltujúci Sizyfos (2006), v ktorých sprítomňuje a tvorivo rozvíja odkaz najvýznamnejších mysliteľov 19. a 20. storočia (Kierkegaarda, Nietzscheho, Dostojevského, Camusa, Sartra, Kafku, Becketa, Ionesca, Fromma a mnohých iných). Kritický reflektuje najzásadnejšie problémy dneška (hodnotová entropia, problém odcudzenia,… Čítať ďalej