Roman Michelko photo 2

Roman Michelko

29. 4. 1971
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

APFEL, Viliam: Krutá pravda o dnešku (Roman Michelko: Eseje o kríze). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12 – 13.

APFEL, Viliam: Roman Michelko: Európske diktatúry medzi dvoma vojnami (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 133 – 135.

Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (CENA SSS VLADIMÍRA FERKA za literatúru faktu – Roman Michelko: Eseje o kríze). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

LITECKÝ, František: Roman Michelko / Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 119.

FERKO, MIloš – MICHELKO, Roman: Čas istôt je preč (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 20. 5. 2020, č. 10, s. 23.

KENDA, Milan: Roman Michelko: Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 134 – 136.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Roman Michelko / Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 120.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Prognózy sa napĺňajú: Roman Michelko: Eseje o globalizácii). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 5.

FERKO, Miloš – MICHELKO, Roman: Život ako rozhovor. Hovorí publicista a vydavateľ Roman Michelko (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 25. 4. 2007, č. 9, s. 12.

Autor neuved. – MICHELKO, Roman: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (Rozhovor). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 8.

PUCHOVSKÝ, Maroš: "Súhrnná správa z druhého brehu". Slovensko v roku 2001. Zostavil Roman Michelko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 258 – 259.