Roman Michelko photo 2

Roman Michelko

29. 4. 1971
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra

Životopis autora

Roman MICHELKO – vyštudovaný politológ, spisovateľ, publicista a mysliteľ (nar. 1971), autor zbierky esejí Revoltujúci Sizyfos (2006), v ktorých sprítomňuje a tvorivo rozvíja odkaz najvýznamnejších mysliteľov 19. a 20. storočia (Kierkegaarda, Nietzscheho, Dostojevského, Camusa, Sartra, Kafku, Becketa, Ionesca, Fromma a mnohých iných). Kritický reflektuje najzásadnejšie problémy dneška (hodnotová entropia, problém odcudzenia, problém moci a ovládania, politika superveľmoci a politická dominancia, reflexia kultúry a pod.) a do súčasného filozofického a spoločenského diskurzu zavádza témy, ktorých reflexia v našej spoločnosti zatiaľ absentuje. Hlavným prínosom autora je, že témy nielen reflektuje, ale prináša aj vlastné veľmi zaujímavé a originálne riešenia. V r. 2009 vydal súbor esejí o aktuálnych spoločenských, slovenských aj globálnych problémoch Eseje o globalizácii.