Rudolf Chmel photo 1

Rudolf Chmel

11. 2. 1939
Plzeň
Pseudonym:
ruch; Anton Švehol
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

NÁBĚLKOVÁ, M.: Pestovanie biliterárnosti ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania v československom kontexte (Chmelovské inšpirácie). Štúdia slovensko-anglická. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 417 –  429.

BILIŃSKA, Irena: Nábělková, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.): Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 308 – 311.

GÖRÖZDI, Judit: Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 300 – 305.

KOTIAN, Róbert: Sem sme došli po tridsiatich rokoch? (Rudolf Chmel: Úvod do pamäti). Kniha mesiaca. In: Sme plus, roč. 27, 5. 4. 2029, č. 81, príl. Magazín o knihách, s. IV.

BUZALKA, Juraj: Intelektuál bez ujmy z politiky (Rudolf Chmel: Úvod do pamäti). In: Sme, roč. 27, 2. 3. 2019, č. 52, s. 14.

ŠAH: Pripomíname si (Rudolf Chmel – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 155 – 156.

LIC: Rudolf Chmel (ed.): Ľudovít Štúr: Štúdie a eseje. (16. 11. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/373829-rudolf-chmel-ed-ludovit-stur-studie-a-eseje/

ZEMANOVIČ, F. X.: Aspoň chĺpok pravdy... (Ad: Július Vanovič: Najatý lokaj Rudolfa Chmela, RAK č. 10/2009). In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 12, s. 32 – 33.

VANOVIČ, Július: Najatý lokaj Rudolfa Chmela, (Ad: F. X. Zemanovič: Mal Mináč chlpatú ruku? RAK č. 2/2009). In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 10, s. 37 – 38.

PETRÍK, Vladimír: My a tí druhí (Rudolf Chmel: Romantizmus v globalizme). In: Knižná revue, roč. XIX, 27. 5. 2009, č. 11, s. 5.

Slová. Pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela. Bratislava: Kalligram 2009.

ZEMANOVIČ, F. X.: Mal Mináč chlpatú ruku? (Július Vanovič: 1968 – 2008. Osobne aj neosobne III). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 2, s. 44 – 46.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HALVONÍK, Alexander: Kolektív autorov pod vedením Rudolfa Chmela: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 8. 2007, č. 18, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

BALÁŽ, Anton: Rudolf Chmel: Moje slovenské pochybnosti (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 31. 3. 2004, č. 7, s. 1.

KAMENEC, I.: Pochybnosti intelektuála, diplomata a politika (Rudolf Chmel: Moje slovenské pochybnosti). In: Slovo, 6, 2004, č. 17.

KAMENEC, I.: Syzifovský údel intelektuála na Slovensku (Rudolf Chmel: Moje slovenské pochybnosti). In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 5.

MARKUŠ, Š.: Chmelove pochybnosti (Rudolf Chmel: Moje slovenské pochybnosti). In: Domino fórum, 13, 2004, č. 11.

MAŤOVČÍK, A.: Integrita intelektuála. In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 4 – 5.

ŠAH: Rudolf Chmel  – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 158 – 159.

SIEKLIKOVÁ, Monika: Minister kultúry Rudolf Chmel v Bruseli. In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 312 – 313.

LUKEŠ, M. – STEHLÍK, M.: Pražská slovakistika a její dějiny (Rudolf Chmel: Dějiny slovakistiky na FF UK). In: OS, 2000, č. 1.

PETRÍK, V.: Šesťdesiatnik Rudolf Chmel. In: Slovenská literatúra, 46, 1999, č. 3 – 4, s. 264 – 265.

GÁBRIŠOVÁ, Danica (sprac.): Rudolf CHMEL. Personálna bibliografia. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 218 – 263.

ŠAH: Pripomíname si. Rudolf Chmel – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 157.

TOMIŠ, K.: Rudolf Chmel šesťdesiatročný. In: Slovak review, 8, 1999, č. 2.

TŐZSÉR, Á.: A közép-európai identitású amber (Človek so stredoeurópskou identitou). In: Kalligram, 1999, č. 5.

ČERTÍK, J.: Nielen otázka, ale aj odpoveď (Rudolf Chmel, ed.: Slovenská otázka v 20. storočí). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 13.

LUKEŠ, M. – STEHLÍK, M.: Zpověď dvou reklamních agentů (Rudolf Chmel, Ludvík Patera, eds.: Kontext české a slovenské literatury). In: OS, 1998, č. 2.

PÁSTOR, Z.: Dielo o neschopnosti (dorozumenia) (Rudolf Chmel: Moja maďarská otázka). In: Politické vedy, 1, 1998, č. 1.

PICHLER, T.: Podnet k ďalšiemu bádaniu a hľadaniu (Rudolf Chmel, ed.: Slovenská otázka v 20. storočí). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 1.

POLAKOVIČ, Š.: Okypťovanie dejín (Rudolf Chmel, ed.: Slovenská otázka v 20. storočí). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 13.

POLAKOVIČ, Š.: Veľmi smutná recenzia (Rudolf Chmel, ed.: Slovenská otázka v 20. storočí). In: Slovenské národné noviny, 9 (13), 1998, č. 6.

FERKO, A.: Poloslepé zrkadlo (Rudolf Chmel, ed.: Slovenská otázka v 20. storočí). In: Slovenské pohľady, 4 + 113, 1997, č. 12.

KAMENEC, I.: Peripetie reflektovania slovenskej otázky (Rudolf Chmel, ed.: Slovenská otázka v 20. storočí). In: RAK, 2, 1997, č. 5.

LUKÁČ, Pavol: Dobre nastavené zrkadlo. Rudolf Chmel: Moja maďarská otázka. Recenzia). In: Romboid, XXXII, 1997, č. 1, s. 82 – 83.

MATEJOVIČ, P.: Sprievodca po stopách česko-slovenského diplomata (Rudolf Chmel: Moja maďarská otázka). In: RAK, 2, 1997, č. 5.

ŠTRASSER, J.: Nevyhnutné, potrebné a dokonca príjemné (Rudolf Chmel: Moja maďarská otázka). In: Sme, zv. 5 a 50, 16. 1. 1997, č. 12.

ŠTÚR, I.: Slovensko blúdiace (Rudolf Chmel, ed.: Slovenská otázka v 20. storočí). In: Tvorba T, 7 (16), 1997, č. 3.

LŐRINCZ, J.: Nazvať veci pravým menom (Rudolf Chmel: Moja maďarská otázka). In: Pravda, zv. 6, 18. 10. 1996, č. 244.

NOGE, J.: Rudolf Chmel: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. In: Slovenská literatúra, 39, 1992, č. 1.

SULÍK, I.: Nielen správa o stave únie (Rudolf Chmel: Dejiny slovenskej literárnej kritiky). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 45.

BŽOCH, J.: Panoráma slovenskej literárnej kritiky (Rudolf Chmel: Dejiny slovenskej literárnej kritiky). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 10.

ROSENBAUM, K.: Disciplína nielen pre seba (Rudolf Chmel: Dejiny slovenskej literárnej kritiky). In: Nové slovo, 33, 1991, č. 30.

BŽOCH, J.: Literárne soboty. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990, s. 278 – 284.

ANDRIČÍK, M.: Malá ochutnávka poém (Rudolf Chmel: Aperitív na modrej planéte). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 5.

JANÍK, P.: Long drink (Rudolf Chmel: Aperitív na modrej planéte). In: Dotyky, 1, 1989, č. 6.

NOGE, J.: Rudolfovi Chmelovi k päťdesiatke. In: Slovenská literatúra, 36, 1989, č. 1.

PETRÍK, V.: Chmel jubilujúci. In: Nové knihy, 1989, č. 6.

ŠMATLÁK, S.: Uprostred práce a povinností. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 6.

ŠÚTOVEC, M.: Na slovo s Rudolfom Chmelom (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 2.

BOLDIŠOVÁ, E.: Spoločne o románe (Rudolf Chmel: Súčasnosť románu – román súčasnosti). In: Práca, zv. 43, 28. 4. 1988, č. 99.

HOLKA, P.: Rozpätie románu (Rudolf Chmel: Súčasnosť románu – román súčasnosti). In: Pravda, zv. 69, 17. 2. 1988, č. 39.

JENČÍKOVÁ, E.: Rudolf Chmel: Súčasnosť románu – román súčasnosti. In: Nové slovo, 30, 1988, č. 9.

PRUŠKOVÁ, Z.: Rudolf Chmel: Súčasnosť románu – román súčasnosti. In: Slovenská literatúra, 35, 1988, č. 6.

HUJÍK, V.: Rudolf Chmel: Paralely a konfrontácie. In: Večerník, zv. 32, 13. 2. 1987, č. 31.

PETRÍK, V.: Rudolf Chmel: Kongres slovenských spisovateľov 1936. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 2.

REDEREROVÁ, V.: Kniha nielen pre odborníkov (Rudolf Chmel: Úvahy a vyznania). In: Romboid, XXII, 1987, č. 2.

BŽOCH, J.: Rudolf Chmel: Kongres slovenských spisovateľov 1936. In: Ľud, zv. 39, 28. 6. 1986, č. 150.

KNĚZEK, L.: Rudolf Chmel: Kongres slovenských spisovateľov 1936. In: Nové knihy, 1986, č. 25.

PLUTKO, P.: Rudolf Chmel: Sondy. In: Slovenská literatúra, 33, 1986, č. 1.

HVIŠČ, J.: Účinná esejistická metóda (Rudolf Chmel: Sondy). In: Romboid, roč. XX, 1985, č. 6.

MARČOK, V.: Inšpiratívne konfrontácie (Rudolf Chmel: Úvahy a vyznania). In: Nové slovo, 27, 1985, č. 45.

BŽOCH, J.: Sondy Rudolfa Chmela (Rudolf Chmel: Sondy). In: Ľud, zv. 37, 17. 3. 1984, č. 66.

MELICHER, J.: Sondy do literatúry (Rudolf Chmel: Sondy). In: Nové knihy, 1984, č. 13.

PETRÍK, V.: Kritické sondy do minulosti a prítomnosti (Rudolf Chmel: Sondy). In: Nové slovo, 26, 1984, č. 20.

PIŠÚT, M.: State hlasistického hnutia (Rudolf Chmel: Hlasy v prúdoch času). In: Romboid, 19, 1984, č. 3.

ŠIMKOVIČ, A.: Rudolf Chmel: Hlasy v prúdoch času. In: Slovenská literatúra, 31, 1984, č. 3.

HOCHEL, B.: Naša esej (Rudolf Chmel: Myšlienka a tvar). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 12.

SLANČOVÁ, D.: Dve nové knihy o potrebe eseje (Rudolf Chmel: Myšlienka a tvar). In: Kultúra slova, 17, 1983, č. 1.

ĎURIŠIN, D.: K dejinám myslenia o literatúre (Rudolf Chmel: Dejiny v dejinách). In: Romboid, 17, 1982, č. 6.

HVIŠČ, J.: Rudolf Chmel: Dejiny v dejinách. In: Práca, zv. 37, 20. 4. 1982, č. 92.

KUSÝ, I.: Rudolf Chmel: Dejiny v dejinách. In: Slovenská literatúra, 29, 1982, č. 4.

FLOCHOVÁ, M.: Rudolf Chmel: Literárnokritické konfrontácie. Antológia. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 8.

OKÁLI, D.: Tri storočia satirickej poézie (Rudolf Chmel: Žihadlice). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 4.

ŠTEVČEK, P.: Rudolf Chmel: Žihadlice. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 12.

TUŽINSKÝ, J.: Rudolf Chmel: Literárnokritické konfrontácie. In: Nové knihy, 1980, č. 24 – 25.

TUŽINSKÝ, J.: Výchovná sila slova (Rudolf Chmel: Literárnokritické konfrontácie). In: Pravda, zv. 61, 11. 12. 1980, č. 293.

KUSÝ, I.: Rudolf Chmel: Život je zápas. Vnútorná biografia Alberta Škarvana. In: Slovenská literatúra, 25, 1978, č. 2.

BAGIN, A.: Rudolf Chmel: Kritika a kontinuita. In: Slovenská literatúra, 1976, č. 6.