Rudolf Čižmárik photo 1

Rudolf Čižmárik

18. 7. 1949
Šoporňa
—  10. 3. 2008
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠIMKULIČ, Marián: Spomienka / výročie (Čižmárik mal Sninu rád). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 14.

MACHALA, Drahoslav: Za básnikom života Rudenkom Čižmárikom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, 133 – 137.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ROŽŇOVÁ, Jitka – ČIŽMÁRIK, Rudolf: Ak mám byť slávny po smrti, tak si ešte počkám (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

VALENTOVÁ, M.: Rudolf Čižmárik. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

OBERT, V.: Rudolf Čižmárik. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

TOMÁŠ, Radoslav: Spisovateľ má v každom živote aj iné srdce (Rudolf Čižmárik: Dvojaký život). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 3. 2005, č. 6, s. 5.

ŠAH: Rudolf Čižmárik – 55. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 316.

JANÍK, P.: Jubileum Rudolfa Čižmárika. In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 26 – 27.

APFEL, Viliam: Život na ostrí noža. Rudolf Čižmárik – Jozef Staviščák: Patria nostra, partia ostrá. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 118 – 120.

VLNKA, Jaroslav: Muž zo znakom záchrany (Rudolf Čižmárik – Jozef Staviščák: Patria nostra, partia ostrá). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 5.

CZIBULOVÁ, E.: Rudolf Čižmárik: Výberová bibliografia (1966 – 1999). Tridsaťtri rokov v literatúre. Galanta 1999.

KONDRÓT, Vojtech: Post a pôst (Rudolf Čižmárik: Vôňa tela, vôňa slov). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 14.

JANÍK, P.: Spontánne lyrické posolstvo (Rudolf Čižmárik: Vôňa tela, vôňa slov). In: Slovenská republika, zv. 7, 20. 7. 1999, č. 165.

MIŠÁK, P.: Rudolf Čižmárik. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 31.

ŠAH: Pripomíname si v júli. Rudolf Čižmárik. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 317.

ANDRUŠKA, P.: Autopsia v prvom rade (Rudolf Čižmárik: Press a stres). In: Literika, 3, 1998, č. 2.

BÍZIKOVÁ, Margita – ČIŽMÁRIK, Rudolf: Po básnickej zbierke... (Rozhovor). Rudolf Čižmárik: Pod Bujačím vrchom. In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 4.

JANÍK, P.: Spontánne lyrické poselstvo. In: Literika, 3, 1998, č. 2.

MIHALKOVIČ, Jozef: Umývanie vody (Rudolf Čižmárik: Horiaca ruža). In: Knižná revue, roč. VI, 10. 4. 1996, č. 7, s. 5.

BÍZIKOVÁ, Margita – ČIŽMÁRIK, Rudolf: Rudolf Čižmárik: Press a stres (Rozhovor + ukážka z knihy). In: Knižná revue, roč. VI, 8. 5. 1996, č. 9, s. 4.

MIHALKOVIČ, J.: Umývanie vody (Rudolf Čižmárik: Horiaca ruža). In: Knižná revue, 6, 1996, č. 7.

TAZBERÍK, J.: Na pôdoryse vzťahov človeka k človeku (Rudolf Čižmárik: Horiaca ruža). In: Pravda, zv. 6, 16. 4. 1996, č. 88.

HALVONÍK, Alexander – ČIŽMÁRIK, Rudolf: Rudolf Čižmárik (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V,  8. 3. 1995, č. 4, s. 4.

TIMURA, V.: Kniha zrelého autora. In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 15.

BAJUSOVÁ, Z.: Akordný regres (Rudolf Čižmárik: Akordy krvných strún). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 3.

HAJKO, D.: Poézia „obyčajného“ života. In: Čižmárik, R.: Akordy krvavých strún. Bratislava: Smena 1990.

HALÁMIKOVÁ, E. – ČIŽMÁRIK, R.: Robiť kultúru nie je ľahké (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 24.

HUJÍK, V.: Moderná intímna lyrika (Rudolf Čižmárik: Obojstranný zápal sŕdc). In: Hlas ľudu, zv. 34, 2. 7. 1988, č. 154.

PLUTKO, P.: Variácie na starú tému (Rudolf Čižmárik: Obojstranný zápal sŕdc). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 11.

ŠTEVČEK, P.: Možnosti s pripomienkami (Rudolf Čižmárik: Obojstranný zápal sŕdc). In: Romboid, 23, 1988, č. 8.

ČÚZY, L.: Verše o obyčajnom živote (Rudolf Čižmárik: Obyčajný život). In: Romboid, 22, 1987, č. 5.

HAJKO, D. – ČIŽMÁRIK, R.: Rozhovor s Rudolfom Čižmárikom. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 11.

PLUTKO, P.: Kniha o živote (Rudolf Čižmárik: Obyčajný život). In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 4.

ČECHVALA, M.: Poézia ľudskej pamäti (Rudolf Čižmárik: Obyčajný život). In: Práca, zv. 41, 28. 8. 1986, č. 202.

HAJKO, D.: Rudolf Čižmárik: Umývanie vody. In: Slovenské pohľady, 102, 1986, č. 10.

HERKO, M.: Básnická zbierka ad absurdum (Rudolf Čižmárik: Umývanie vody). In: Romboid, 21, 1986, č. 1.

HUJÍK, V.: Zrelosť a zodpovednosť (Rudolf Čižmárik: Obyčajný život). In: Ľud, zv. 39, 2. 9. 1986, č. 206.

MELICHER, J.: Čižmárikova piata (Rudolf Čižmárik: Obyčajný život). In: Nové knihy, 1986, č. 36.

OTČENÁŠ, I.: V očarení detským pohľadom (Rudolf Čižmárik: Umývanie vody). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 3.

ŠIMONOVIČ, J.: Strom pravdy v lese krásy (Rudolf Čižmárik: Obyčajný život). In: Pravda, zv. 67, 4. 9. 1986, č. 208.

ŠTILICHA, P.: Postoj a skutočnosť (Rudolf Čižmárik: Obyčajný život). In: Smena, zv. 39, 23. 8. 1986, č. 198.

BABÍN, E.: Panoptikum detskej zvedavosti (Rudolf Čižmárik: Umývanie vody). In: Smena, zv. 38, 7. 12. 1985, č. 289.

REZNÍK, J., ml.: Poézia, ktorej veríme (Rudolf Čižmárik: Umývanie vody). In: Ľud, zv. 38, 26. 11. 1985, č. 279.

TUŽINSKÝ, J.: Hľadanie za básňou (Rudolf Čižmárik: Umývanie vody). In: Pravda, zv. 66, 15. 11. 1985, č. 270.

ČÚZY, L.: Druhá próza R. Čižmárika (Rudolf Čižmárik: Portrét pekára). In: Smena, zv. 36, 18. 1. 1983, č. 14.

HALVONÍK, A.: Aj novela Rudolfa Čižmárika... (Rudolf Čižmárik: Portrét pekára). In: Pravda, zv. 64, 25. 1. 1983, č. 20.

ŠPAČEK, J.: Neúplný portrét (Rudolf Čižmárik: Portrét pekára). In: Romboid, 18, 1983, č. 5.

ŽEMBEROVÁ, V.: Rudolf Čižmárik: Portrét pekára. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 1.

SULÍK, I.: Pozdravy zo Smeny (Rudolf Čižmárik: Portrét pekára). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 31,

HOCHEL, I.: V úskalí pevného tvaru (Rudolf Čižmárik: Variácie). In: Romboid, 16, 1981, č. 4.

PLINTOVIČ, I.: Rudolf Čižmárik: Variácie. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 2.

KASÁČ, Z.: Variácie na rodinnú tému (Rudolf Čižmárik: Variácie). In: Pravda, zv. 61, 13. 11. 1980, č. 269.

ŽILKA, T.: Veršované portréty (Rudolf Čižmárik: Variácie). In: Nové slovo, 22, 1980, č. 42.

KOCHOL, V.: Čižmárikova obraznosť. In: Literárne reflexie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

MIKO, F.: Poézia, človek, technika. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979, s. 302 – 310.

PLINTOVIČ, I.: Tri vklady do básnickej rozmanitosti (Rudolf Čižmárik: Stvorenie slnka). In: Pravda, zv. 59, 2. 2. 1978, č. 28.

POPOVIČ, A.: Rudolf Čižmárik: Stvorenie slnka. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 3.