Rudolf Čižmárik photo 1

Rudolf Čižmárik

18. 7. 1949
Šoporňa
—  10. 3. 2008
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Rudolf Čižmárik sa narodil 18. júla 1949 v Šoporni v rodine pekára. Študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave, potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave estetickú výchovu a slovenský jazyk. Básnické prvotiny publikoval v časopisoch Mladá tvorba, Slovenské pohľady, Nové slovo a v denníkoch v 70. rokoch. Po skončení štúdií bol v rokoch 1971 – 1979 redaktorom Literárnej redakcie v bratislavskom rozhlase, od roku 1979 pracoval ako redaktor oddelenia kultúry v denníku Pravda, od roku 1989 ako zástupca šéfredaktora až do septembra 1989. Potom bol v slobodnom povolaní. Roku 1993 nastúpil ako redaktor do Tlačovej agentúry SR v Bratislave, roku 1995 bol riaditeľom Knižnej distribúcie Hrebenda Národného literárneho centra v Bratislave, neskôr pracoval v Galérii Miro a vo vydavateľstve Remedium. V roku 2001 sa vrátil do TASR. Od roku 2003 viedol vydavateľstvo Alexandra zamerané na vydávanie pôvodnej literatúry. Zomrel 10. marca 2008 v Bratislave.