Rudolf Dilong photo 3

Rudolf Dilong

1. 8. 1905
Trstená na Orave
—  7. 4. 1986
Pittsburg (Pensylvania, USA)
Pseudonym:
Aurelius, Du Long, Ria Valé, Saturnin, Skorušin, Štefan Poľana, Tatran
Žáner:
dráma, poézia, próza

Napísali o autorovi

Zložitosť Dilongovho zjavu nevyplýva z dajakej ťažko preniknuteľnej filozofickej hĺbky alebo komplikovanej významovej zašifrovanosti básnických textov, ba ani len z mimoriadnej kvantity jeho literárnej produkcie, ale predovšetkým z proteovského charakteru jeho básnickej tvorby, čo evidentne platí aspoň o tej, ktorá sa publikačne realizovala v tridsiatych a prvej polovici štyridsiatych rokov. Vykazuje totiž niekoľko významovo a poetologicky rozličných faziet, pričom sa Dilongovo tvorivé gesto mení nielen po osi času, ale neraz aj simultánne, od knižky ku knižke vystupoval tento autor v premenlivých literárnych podobách i básnických polohách.

Stanislav Šmatlák

Dilongova tvorba klenie sa v dvoch oblúkoch, ktoré sa stretajú nad slovenským nebom a tvoria plnofarebnú dúhu nad jeho horizontom. Jedna polovica rozprestretej dúhy vysielala sa z podstaty slovenskej doma a vrhala sa do diaľok, do ktorých básnik prenášal svoju víziu krás a obrazových vidín. A druhá polovica vysielala sa z diaľok ku slovenskej podstate, aby sa v nej ukrylo a uchytilo poznanie, vynesené z vidín a krás, skúseností a sklamaní.

Stanislav Mečiar

 

O Dilongovi možno povedať, že vari aj jeho sny sa formovali vo veršoch.

 

Koloman Kolomi Geraldini