Rudolf Dilong photo 3

Rudolf Dilong

1. 8. 1905
Trstená na Orave
—  7. 4. 1986
Pittsburg (Pensylvania, USA)
Pseudonym:
Aurelius, Du Long, Ria Valé, Saturnin, Skorušin, Štefan Poľana, Tatran
Žáner:
dráma, poézia, próza

Výberová bibliografia

FLORKOVÁ, Janka: Malý kúsok hlohovskej exotiky (Marián Kamenčík: Z Hlohovca do Honolulu a späť: Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda. Recenzia. In: Vertigo, 2020, č. 2, s. 60 – 61.

VLNKA, Jaroslav: Marián Kamenčík: Z Hlohovca do Honolulu a späť (Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 6, s. 130 – 133.

KAMENČÍK, Marián: Surrealista v univorme alebo Nadrealistická misia Michala Považana v Hlohovci. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 7, s. 34 – 42.

GALLIK, Ján: Dilong v "záhrade avantgardy. Marián Kamenčík: Z Hlohovca do Honolulu a späť (Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda). Recenzia. In: Romboid, roč. LIII, 2019, č. 4 – 5, s. 117 – 119.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 12, 14, 15, 16.

MARŠÁLEK, Ján: Reflexie o spirituálnej literatúre. Ján Gallik (ed).: Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatúra (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 16.

KAMENČÍK, Marián: Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 78 – 84.

KAMENČÍK, Marián: Textológium. Kontexty jedného literárneho debutu a jedného literárneho návratu (Na margo zbierky Ivana Kunoša Podľa hviezd meniť masky a tragédie Rudolfa Dilonga Valin). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 1, s. 273 – 277.

PAVLOVIČOVÁ, Kristína: Obraz Paríža v básni Rudolfa Dilonga "Čo som chcel v Paríži". In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 94 – 99.

TOLLAROVIČ, Peter: Ria Valé: Môj sen o láske. Z poézie múzy Rudolfa Dilonga. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 126 – 122.

TOLLAROVIČ, Peter: Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 131 – 134.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Zakázaná láska básnika z kláštora. Guru katolíckej moderny Rudolf Dilong. (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, príloha HN magazín, roč. 2, 16. 12. 2016, č. 50, s. 36 – 39.

JAŠKO, Ľubomír: Zakázanú lásku Rudolfa Dilonga opísala jeho vnučka. In: Sme, roč. 24, 24. 11. 2016, č. 272, s. 14.

Mám sa pomaly a teším sa dňom i čo sú chladné. Rudolf DILONG Jozefovi FELIXOVI. Rudolf DILONG Paľovi OLIVOVI, Paľo OLIVA Jankovi SILANOVI. (Litstové tajomstvá a zápisky majstrov slova). In: Katolícke noviny, roč. 131, 17. 4. 2016, č. 15, s. 24.

GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. X.

CABADAJ, Peter: Satirik Rudolf Dilong. Pokus o poodhalenie neznámej tváre významného slovenského básnika. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 84 – 91.

HALVONÍK, Alexander:Rudolf Dilong: Mladosť z očistca – Životopis 1939 – 1942(?) (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 131 – 132.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Dilong: Ruža Dagmar (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 130 – 131.

GAJDOŠ, Martin: Rudolf Dilong: Hviezdy a mústok - Literárne dielo I. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 18. 9. 2002, č. 19, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Dilong: Mladosť z očistca. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 3. 10. 2001, č. 20, s. 1.

STRMEŇ, Karol – DILONG, Rudolf: Milujem veľké svetlo. (Rozhovor Karola Strmeňa s Rudolfom Dilongom, MOST 1969, č. 3 – 4). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 180 – 187.

J. K.: Dilongove listy dcére Dagmar. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 172 – 179.

MORAVČÍK, Štefan: Básnik uštipnutý slobodou (Rudolf Dilong). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 149 – 171.

BARTALSKÁ, Ľubica: DILONG, Rudolf, OFM. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 157.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

RÉDEY, Zoltán: Mondénny františkánmelancholický exilový trubadúr. Rudolf Dilong: Honolulu, pieseň labute. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 1, s. 77 – 79.

HALVONÍK, Alexander: Predčasne porodený Dilongov rukopis (Rudolf Dilong: Ruža Dagmar). In: Knižná revue, roč. X, 2. 8. 2000, č. 16 – 17, s. 13.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

JAVORKOVÁ, Monika: Spev nedopovedané (Rudolf Dilong: Honolulu, pieseň labute). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 5.

DILONG, Rudolf: V máji 1985 básnik Rudolf Dilong už trasľavou rukou napísal Imrichovi Kružliakovi. (+ Rudolf Dilong: Honolulu, pieseň labute). In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 4.

HOCHEL, Igor: Dilong, Rudolf. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 50 – 51.

SEDLÁK, Ján: Z pamätí (I.). S Rudolfom Dilongom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 114 – 119.