Rudolf Dilong photo 3

Rudolf Dilong

1. 8. 1905
Trstená na Orave
—  7. 4. 1986
Pittsburg (Pensylvania, USA)
Pseudonym:
Aurelius, Du Long, Ria Valé, Saturnin, Skorušin, Štefan Poľana, Tatran
Žáner:
dráma, poézia, próza

Životopis autora

Rudolf DILONG sa narodil 1. 8. 1905 v Trstenej na Orave, kde navštevoval i základnú školu a gymnázium. Po maturite sa stal mníchom františkánskej rehole, pôsobil v kláštoroch v Kremnici, Hlohovci, Malackách a Žiline. Po absolvovaní štúdia katolíckej teológie (1929) ho vysvätili za kňaza. Niekoľko rokov pôsobil ako stredoškolský profesor náboženstva. Po vypuknutí 2. svetovej vojny narukoval ako vojenský kňaz do slovenskej armády. V júli 1945 odišiel do emigrácie. Najprv sa usadil v Ríme. Zapojil sa do činnosti Slovenského akčného výboru, ktorý si kládol za cieľ obnoviť Slovenskú republiku. Túto myšlienku presadzoval aj ako publicista v protikomunistickom vysielači Barcelona. Roku 1947 odišiel do Argentíny, kde najprv pôsobil ako kňaz slovenských vysťahovalcov vo františkánskom kláštore v Buenos Aires, potom v kláštore poľských františkánov Pablo P. Odesta. Zároveň redigoval periodikum Slovenské zvesti. Od 1965 žil v kláštore v Pittsburghu, kde sa okrem iného venoval redigovaniu časopisu Listy sv. Františka. Pracoval aj ako funkcionár Svetového kongresu Slovákov. Rudolf Dilong zomrel v Pittsburgu v USA 7. 4. 1986. Pochovali ho na pôde františkánskeho kláštora Sedembolestnej Panny Márie vo Valparaise, v štáte Indiana (USA).