Rudolf Dobiáš photo 1

Rudolf Dobiáš

29. 9. 1934
Dobrá
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

POLÁKOVÁ, Jana: V klietke sa spieva ťažko (Múzy napriek pandémii nemlčia). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, s. 21.

ŠAH: Pripomíname si (Rudolf Dobiáš – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 155.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich knihách (Rudolf Dobiáš / Príbehy z prítmia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 262 – 263.

GAVENDA, Marián – DOBIÁŠ, Rudolf: Medzi nebom a zemou. Spisovateľ, dramaturg, ale aj politický väzeň Rudolf Dobiáš, nám pripomenie témy, na ktoré by sme nemali v živote zabúdať (Rozhovor). In: TV Lux, 30. 9. 2018, 21:00 – 21:45 hod.

LENČO, Goran: Dni počas nocí (Rudolf Dobiáš: Noci a dni). Recenzia. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 12.

DANIŠKA, Jaroslav – DOBIÁŠ, Rudolf: Na komunistov sa nehnevám. Sužuje ma to, čo vidím okolo dnes (Rozhovor s bývalým politickým väzňom a spisovateľom). In: Postoj, 25. 2. 2018.
https://www.postoj.sk/30967/na-komunistov-sa-nehnevam-suzuje-ma-to-co-vidim-okolo-dnes

BELÁK, Blažej: Hlbiny dní a nocí. Rudolf Dobiáš: Noci a dni. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 15. 11. 2017, č. 39 – 40, s. 12.

ZELINKA, Milan: Spomienka v bielom kvete (V. Šikula – R. Dobiáš – M. Chuda). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 296 – 297.

ŠEPITKOVÁ, Natália: Noci a dni. (Odporúčame). In: Katolícke noviny, roč. 132, 11. 6. 2017, č. 23, s. 20.

GAVENDA, Marián – FELDEK, Ľubomír – FELDEKOVÁ, Oľga: Quo vadis (6) Feldekovci v rodine, živote a tvorbe. (Rozhovor). In: TV Lux, 1. 3. 2017.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/11716

Autor neuved.: Cena ministra. In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 2.

HUDEC, Marek: Spisovatelia zostali bez Nobelovky. Musia čakať. Do profilu laureátov zapadá aj bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš. In: Sme, roč. 24, 7. 10. 2016, č. 233, s. 14.

KOPCSAYOVÁ, Iris – DOBIÁŠ, Rudolf: Uľavilo sa mi, keď mi nedali trest smrti. Slováci sa o seba boja, hovorí spisovateľ a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš. (Rozhovor). In: Sme, roč. 24,  5. 3. 2016,  č. 54, s. 6 – 7.

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Kniha Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci vznikla v autorskom tandeme... In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 14.

MATEJOV, Radoslav – BALÁŽ, Anton: Odvrátená tvár dejín (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 14 – 15.

(kz): Román života. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 1.

-rm-: Spomienky na tmu (prezentácia titulu Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 2.

BALÁŽ, Anton – DOBIÁŠ, Rudolf: Vyniesť na svetlo... (o autoroch + úryvok z rozhovorov). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 16.

ŠAH: Pripomíname si (Rudolf Dobiáš – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 157.

FELDEK, Ľubomír: Teraz už vieš, kde sa skráva báseň. Laudatio Rudovi Dobiášovi k osemdesiatke, ktorej sa dožil 29. 9. 2014. In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 16 – 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ARTIMOVÁ, Zuzana: November '89? Plakal som od radosti a šťastia, že som sa ho dožil. (Rozhovor + úryvok z knihy Príbehy z prítmia). In: Katolícke noviny, roč. 129, 16. 11. 2014, č. 46, s. 13 – 14.

FELDEK, Ľubomír: Nobelovku by mal dostať Rudolf Dobiáš. In: Sme, roč. 22, 9. 10. 2014, č. 232, s. 13.

MARŠÁLEK, Ján: Rudolf Dobiáš: Johana, Johanin chlapec. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 127 – 128.

ZAMBOR, Ján: Rudolf Dobiáš: Rozhovory s Rút a iné básne. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 129 – 132.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXXI.

PETRAŠKO, Ľudovít: Triedni nepriatelia III (Zostavil Rudolf Dobiáš). In: Knižná revue, roč. XXI, 8. 6. 2011, č. 12, s. 11.

-bk-: Triedni nepriatelia (prezentácia knihy). III. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č.3, s. 2.

BÁBIK, Ján – DOBIÁŠ, Rudolf: Nemusel som zrádzať sám seba (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 12.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XI.

PETRAŠKO, Ľudovít: Básnici za mrežami. Antológia poézie napísanej vo väzení. Zost. R. Dobiáš. In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 11.

PAVLIGOVÁ, Mária: Príbehy spoza mreží. Básnici za mrežami. Antológia poézie napísanej vo väzení. Zost. R. Dobiáš. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 2, s. 44 – 45.

VANOVIČ, Július: Na slovo s Rudolfom Dobiášom. (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 4 – 6.

MARŠÁLEK, Ján: Básnické litánie (Rudolf Dobiáš: Litánie k slobode). In: Knižná revue,  roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 5.

MARŠÁLEK, Ján: Život je príbeh. Rudolf Dobiáš: Znovuzrodenie (Recenzia). IIn: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

PETRAŠKO, Ľudovít: V zámklkách i mlčaní. Rudolf Dobiáš: Medzi trávou a vetrom. Básbne z budúcej pozostalosti. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 113 – 115.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

STANISLAVOVÁ, Z.: Rudolf Dobiáš. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

BALÁŽ, A.: Sedemdesiatnik Rudolf Dobiáš. In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 30 – 31.

STROHNEROVÁ, Ľ.: Rudolf Dobiáš (Personálna bibliografia). Trenčín 2004.

MARŠÁLEK, J.: Kto nehľadá, nenájde (Rozhovor). In: Kultúra, 6, 2003, č. 5.

BALÁŽ, A.: Nijaké zlo netrvá večne (Rozhovor). In: Bibiana, 9, 2002, č. 4.

TKÁČIKOVÁ, E.: Rudolf Dobiáš: Mojka, Jojka, komínová striga a baranček Albert. In: Bibiana, 9, 2002, č. 1.

LITECKÝ-ŠVEDA, J.: Tiché zvony (Rudolf Dobiáš: Zvony a hroby). In: Kultúra, 4, 2001, č. 14 – 15.

MAŤOVČÍK, A.: Totálna nahota totality (Rudolf Dobiáš: Zvony a hroby). In: Knižnica, 2, 2001, č. 5.

PETRAŠKO, Ľudovít: Z prvej ruky. Rudolf Dobiáš: Zvony a hroby. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 266 – 268.

PETRAŠKO, Ľudovít: Z prvej ruky. Rudolf Dobiáš: Zvony a hroby. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 136 – 137.

BALÁŽ, Anton – DOBIÁŠ, Rudolf: Odpúšťať neznamená zabúdať (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 27. 9. 2000, č. 20, s. 12.

BALÁŽ, Anton: Vyhnanci vlastných osudov (Rudolf Dobiáš: Tajní ľudia). In: Knižná revue, roč. X, 12. 4. 2000, č. 8, s. 5.

LENČO, Ján: Liekom je krutosť . Rudolf Dobiáš: Tajní ľudia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 107 – 110.

MARŠÁLEK, J.: Jestvovanie v čase (Rudolf Dobiáš: Tajní ľudia). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 11.

STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1998, s. 21, 38, 90 – 91, 99.

BARÁNEK, T.: Človek proti zlu (Rudolf Dobiáš: Temná zeleň). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 13.

LENČO, J.: Nebuďme celkom slepí alebo buďme aj spravodliví (Rudolf Dobiáš: Temná zeleň). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

MARŠÁLEK, J.: Temné roky (Rudolf Dobiáš: Temná zeleň). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 13.

PAUER, M. – DOBIÁŠ, R.: Vstupujem do dňa (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 40.

PETRAŠKO, Ľ.: Bez víťazov i porazených (Rudolf Dobiáš: Temná zeleň). In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 7.

REPKO, J.: Medokýš s blenom (Rudolf Dobiáš: Temná zeleň). In: Slovenské pohľady, IV. + 113, 1997, č. 12.

LEHUTA, E.: Návšteva prišla zabiť? (Rudolf Dobiáš: Návšteva z Kalifornie). In: Pravda, zv. 6, 15. 7. 1996, č. 163.

ŽILKOVÁ, M.: O dráme v éteri i v živote (Rudolf Dobiáš: Návšteva z Kalifornie). In: Národná obroda, zv. 7, 18. 7. 1996, č. 166.

BLAHOVÁ, A.: Rudolf Dobiáš: Motýľ v škrupine. In: Zlatý máj, 35, 1991, č. 4.

ŠIKULA, B.: Daň za gýčové rekvizity (Rudolf Dobiáš: Motýľ v škrupine). In: Smena, zv. 44, 22. 4. 1991, č. 94.

VRBA, I.: Príliš tvrdá škrupina (Rudolf Dobiáš: Motýľ v škrupine). In: Pravda, zv. 72, 12. 2. 1991, č. 36.

SVETOŇ, Ľ. – DOBIÁŠ, R.: Bolesť musí byť (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 7.

TUČNÁ, E.: Rudolf Dobiáš: Rozprávka o lastovičke. In: Zlatý máj, 27, 1983, č. 2.

CHALOUPKA, O.: Rudolf Dobiáš: Lupeň zlatej ruže. In: Zlatý máj, 24, 1980, č. 8.

ŠIMONOVÁ, B.: Rudolf Dobiáš: Lupeň zlatej ruže. In: Romboid, 15, 1980, č. 11.

CHALOUPKA, O.: Rudolf Dobiáš: Hrdličky. In: Zlatý máj, 22, 1978, č. 6.

JURČO, M.: Rudolf Dobiáš: Hrdličky. In: Romboid, 13, 1978, č. 10.

KALNICKÝ, J.: Zrelý debut (Rudolf Dobiáš: Slávnosti jari). In: Smena, zv. 31, 23. 12. 1978, č. 303.

KOPÁL, J.: Rudolf Dobiáš: Veľké biele vtáky. In: Zlatý máj, 22, 1978, č. 3.

SEDLÁK, J.: O súčasného detského hrdinu (Rudolf Dobiáš: Hrdličky). In: Pravda, zv. 59, 1. 6. 1978, č. 127.

MARČOK, V.: Rudolf Dobiáš: Veľké biele vtáky. In: Zlatý máj, 21, 1977, č. 10.