Rudolf Jurolek photo 2

Rudolf Jurolek

3. 5. 1956
Zákamenné
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

VALCEROVÁ, Anna: II.5. Mila Haugová v Jurolekovom výbere. In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 117 – 124.

VALCEROVÁ, Anna: II.1. Priestor v súčasnej poézii. Na okraj antológie Krajina vo mne (2015). Rudolf Jurolek: Poznámky na okraj. In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 55 – 64.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

SVETOŇ, Ľuboš: Sedem viet o siedmich knihách (Rastislav Biarinec, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Ján Kudlička, Juraj Kuniak  / Krajina vo mne). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 109 – 110.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 100 – 101.

LIETAVEC, Tomáš: "Pohyb v kruhu možno nie je nezmyselný. Možno je to rovnováha." (Rudolf Jurolek: Pán Ó). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 137 – 139.

JUHÁSOVÁ, Jana: Kto skrýva svojho blázna, umrie bez hlasu (Komparatívne čítanie troch kníh R. Juroleka). In: Vertigo, 2018, č. 1 – 2, s. 32 – 36.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Chaos je prechodným stavom harmónie. Rudolf Jurolek vytvoril knihu, ktorá je pozoruhodná svojou kompozíciou a názormi – Pána Ó, rozprávača i svedka. In: Sme, roč. 26, 24. 3. 2018, č. 70, s. 14.

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Rudolf Jurolek, básnik a vydavateľ (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 39 – 40.

ZAMBOR, Ján: Stály jas v očiach. Rastislav Biarinec, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Ján Kudlička a Juraj Kuniak: Krajina vo mne. (Recenzia). In: Vertigo, 2016, č. 1, s. 43 – 47.

ŠAH: Rudolf Jurolek – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 160.

JUHÁSOVÁ, Jana: Výtvarná vnímavosť Rudolfa Juroleka. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 52 – 62.

JUHÁSOVÁ, Jana: Po priečkach jasu, po balvanoch tieňa: stopa Zbigniewa Herberta v slovenskej spirituálnej poézii. In: Vertigo, roč. 4, 2016, č. 1, s. 34 – 42.

JUHÁSOVÁ, Jana: Herbert as a Method: eschatological issues in the poetry of contemporary Slovak spiritual poets. In: Zeitschrift für Slawistik, roč. 60, 2015, č, 1, s. 83 – 112.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 3.

PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

MIHALKOVIČ, Boris: O nevyhnutnosti voľného pohybu.s Mihalkovič, In: Pravda, roč. XXIV, 7. 6. 2014, č. 130, s. 30.

JUHÁSOVÁ, Jana: Chvála hranice. Rudolf Jurolek: Poľné vety. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 71 – 71.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XI.

PAVLIGOVÁ, Mária: Poézia, kde sa nič nehrá. Rudolf Jurolek: Smrekový les. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 38.

SVORADOVÁ, Veronika: Poézia skutočne jestvuje (Rudolf Jurolek: Smrekový les). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 5.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica: Život, ktorému možno uveriť. Rudolf Jurolek: Smrekový les. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 15 – 21.

ŠRANK, J.: Nemenej. Rudolf Jurolek: Smrekový les. (Konfrontácie 1). In: Romboid (Konfrontácie), roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 15 – 21.

GONDA, Milan – JUROLEK, Rudolf: Básnik a nové dimenzie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 21. 1. 2009, č. 2, s. 12.

Rudolf Jurolek (heslo). In: Maťovčík, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008, s. 210 – 211.

GONDA, Milan: Dve dobré správy. Rudolf Jurolek: Život je možný. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 119 – 120.

HEVIER, D.: Posledných šesť slov zošitkovej knižky. In: Sme, 11. 8. 2007.

HUDÁK, T.: Nezabudnuteľná poézia v zabudnutej recenzii. In: Sme, 16. 8. 2007.

MATEJOV, R.: Rudolf Jurolek: Život je možný. In: Knižná revue, roč. 17, 2007, č. 7, s. 3.

ŠRANK, J.: Základné, podstatné veci (Rudolf Jurolek: Život je možný). In: Vlna, 2007, č. 32, s. 96 – 98.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006, s. 150 – 151.

HOCHEL, I.: Rudolf Jurolek (heslo). In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005, s. 264.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

PASSIA, R.: Zdokonaľovanie kruhu. In: Romboid, roč. 37, 2002, č. 3, s. 44.

GONDA, Milan – JUROLEK, Rudolf: Predstavujeme vydavateľstvo SOLITUD (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 22. 11. 2000, č. 24, s. 8.

MILČÁK, M.: Ten, ktorý píše, si oblieka zelené tričko. In: Romboid, roč. 35, 2000, č. 4, s. 80.

PODROUŽEK, J. – ZIVÁK, J.: Dva pohľady na knihu Rudolfa Juroleka Hierografia. In: 3/4 revue, 2000, č. 3.

PODROUŽEK, J. – JUROLEK, R.: Rozhovor so spisovateľom a vydavateľom Rudolfom Jurolekom. In: 3/4 revue, 2000, č. 3.

ŠULEJ, P.: Popol k popolu, prach k prachu. In: OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, č. 2, s. 74.

OLOS, Rado: Nečakanie na ozvenu. Rudolf Jurolek: Hierografia. (Recenzie a kritiky). In: Rak, roč. IV., 1999, č. 5, s. 67 – 70.

MARŠÁLEK, J.: Jakubov boj. In: Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 19, s. 6.

MAŤOVČÍK, P.: Túžba po nebi. In: Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 19, s. 6.

MATEJOV, R.: Od ticha k slovu. In: Slovenské pohľady, roč. 113, 1997, č. 10, s. 91.

MARŠÁLEK, Ján: Práca vošla do plodov (Rudolf Jurolek: Dobrovoľná samota). In: Knižná revue, roč. V, 15. 11. 1995, č. 23, s. 5.

BALÁK, Štefan – JUROLEK, Rudolf: Z vydavateľstiev, kníhkupectiev a knižníc – Malé vydavateľstvo poézie v Námestove (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 4. 10. 1995, č. 20, s. 6.

GOMBA, C.: Rudolf Jurolek: Posunok. In: Romboid, roč. 22, 1988, č. 6, s. 90.

KABABÍKOVÁ, J.: Posunok? In: Romboid, roč. 21, 1987, č. 10, s. 98 – 99.

KRASNOVSKÝ, B.: Rudolf Jurolek: Posunok. In: Slovenské pohľady, roč. 103, 1987, č. 9.