Rudolf Lesňák

11. 9. 1928
Levoča
—  7. 10. 2006
Bratislava
Manželka → Soňa Lesňáková. R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Levoči, 1947 – 51 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1951 – 70 pracoval v Čs. rozhlase postupne ako redaktor, vedúci literárnej redakcie a metodik umeleckoslovesnej tvorby, 1970 musel z rozhlasu nútene odísť, 1970 – 76 bol pracovníkom Zväzu slov. spisovateľov, 1976 – 79 vedúcim metodického oddelenia v Slov. pedagogickej knižnici, 1980 – 82… Čítať ďalej