Rudolf Mrlian

15. 8. 1916
Hybe
—  27. 1. 2010
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, publicistika
R. 1928 – 36 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikulaši, 1936 – 40 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na gymnáziách v Martine a v Liptovskom Mikulaši, r. 1941 – 44 bol civilným zamestnancom Ministerstva národnej obrany v Bratislave, 1945 – 50 pracovníkom Povereníctva informácií v Košiciach a v Bratislave, od 1950 pedagógom na Vysokej škole múzických umení, od 1971 jej rektorom, 1958 – 61 umeleckým šéfom činohry SND, 1967 – 71 činohry Novej scény, od 1990 žil na dôchodku v Bratislave. Ako divadelný teoretik a… Čítať ďalej