Rudolf Schuster photo 1

Rudolf Schuster

4. 1. 1934
Košice
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Životopis autora

Rudolf SCHUSTER sa narodil 4. januára 1934 v Košiciach v robotníckej rodine. Od útleho detstva však vyrastal v Medzeve, kde bývali jeho rodičia a súrodenci. Tu chodil aj do základnej školy. Po absolvovaní dvojročnej stredoškolskej nadstavbovej školy študoval na Vyššej priemyselnej škole stavebnej v Košiciach, kde v roku 1954 zmaturoval. V rokoch 1954 – 1959 študoval na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií sa zamestnal ako projektant Krajského projektového poľnohospodárskeho ústavu v Bratislave. V roku 1960 sa na základe konkurzu stal pracovníkom Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akadémie vied v Bratislave. O dva roky neskôr prešiel pracovať na investičný úsek Východoslovenských železiarní v Košiciach. V tomto podniku pracoval vo funkciách referenta pre investičnú výstavbu, vedúceho investičného oddelenia, vedúceho sekretariátu a technického asistenta podnikového riaditeľa až do roku 1974. Potom odišiel pracovať do riadiacich štruktúr mesta Košice. Najskôr bol podpredsedom Mestského národného výboru pre úsek služieb a od roku 1979 prvým podpredsedom pre ekonomiku mesta Košice. V apríli roku 1983 sa stal primátorom Košíc a v apríli 1986 ho zvolili za predsedu Východoslovenského Krajského národného výboru v Košiciach. V rokoch 1989 – 1991 bol predsedom Slovenskej národnej rady a v rokoch 1990 – 1992 vel'vyslancom Česko-Slovenskej federatívnej republiky v Kanade. Bol primátorom mesta Košice. Od roku 1998 popri výkone primátorskej funkcie v Košiciach zastával post poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V júni 1999 sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Funkciu hlavy štátu vykonával do roku 2004. V súčasnosti žije v Košiciach.