Rudolf Sloboda

16. 4. 1938
Devínska Nová Ves
—  6. 10. 1995
Devínska Nová Ves
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

INŠTITORISOVÁ, Dagmar. Iný dramatik Rudolf Sloboda. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2020.

HAUGOVÁ, Mila: Uhorský rok. In: Rozum, roč. II, máj 2020, č. 5, s. 52.

FELDEK, Ľubomír: Zopár zabudnutých spomienok na Ruda Slobodu. In: Rozum, roč. I, október/november 2019, č. 9/10, s. 56 – 58.

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Rudolf Sloboda: Chrípka). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 57 – 58.

Autor neuved.: Sloboda a Thoreau v rozhlase pred 47 rokmi (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, september 2019, č. 8, s. 12 – 19.

KADLEČÍK, Ivan: Rád som stretol cvičeného sršňa. In: Rozum, roč. I, 22. 2. 2019, február – marec, s. 4 – 9.

HEVIER, Daniel: Sloboda rozumu. In: Rozum, roč. I, 22. 2. 2019, február – marec, s. 4 – 9.

(dt): Dizertačné práce (Lenka Macsaliová: Pseudohistorizmus v slovenskej próze od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia v tvorbe J. Lenču, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 425.

BUKOVINOVÁ, Anna: Rudolf Sloboda: Láska. In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 2, s. 63.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

KOLLÁR, Ivan: Narcis a rozum ako britva od krvi. Prvé vydania Slobodových kíh. Blog. In: Literárne noviny, 24. 4. 2018. Dostupné na: https://literarnenoviny.sk/clanky/narcis-a-rozum-ako-britva-od-krvi/

ŠIKULOVÁ, Veronika: Sme trpaslíci, ktorí stoja na pleciach obrov. Esej k nedožitej osemdesiatke Rudolfa Slobodu. In: Pravda, 16. 4. 2018. Dostupné na: https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/466247-sme-trpaslici-ktori-stoja-na-pleciach-obrov/

BALOGH, Alexander: Hedonistická askéza Ruda Slobodu. Rozhovor s literárnou vedkyňou Zorou Pruškovou. 15. 4. 2018. In: Denník N. Dostupné na: https://dennikn.sk/1094076/hedonisticka-askeza-ruda-slobodu/

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Spisovateľ, ktorý znesie prívlastok svetový (Nedožitá osemdesiatka Ruda Slobodu). In: Hospodárske noviny, príl. Magazín, roč. 4, 6. 4. 2018, č. 13, s. 20 – 21.

STANKOVÁ, Mária: Slobodova láska. Rudolf Sloboda: Láska. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 148 – 149.

HOLETZOVÁ, Katarína: Slobodove poviedky uštipnú aj dnes. In: Sme – príloha: Magazín o knihách, roč. 24, 2. 12. 2016, č. 279, s. XI.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12. Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/20383960/bradavky-treba-spomenut-v-kazdej-knihe.html

ŠPAČEK, Jozef (píše): Rudolf Sloboda: Záznamy. (Záložka). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 128.

ŠULKO, Ľubomír: Neobyčajné knihy obyčajného autora. Rudolf Sloboda patrí k našim najvýnimočnejším autorom, jeho knihy sa začali znova vydávať aj s novým dizajnom. In: Hospodárske noviny, 12, – 14. 8. 2016, č. 156, s. 14.

HIDVÉGHYOVÁ-Yung (píše): Rudolf Sloboda: Rozum. (Záložka). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 121 – 122.

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Aktuálna klasika (Nové vydania diel Rudolfa Slobodu Uršuľa a Narcis...). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 12.

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Slovenská literatúra je vo svete väčšinou neznáma. In: Pravda, roč. XXV, 1. 12. 2015, č. 277, s. 33.

FELDEK, Ľubomír: Náš slovenský génius. In: Pravda, roč. XXV, 17. 10. 2015, č. 240, s. 32 – 33.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Svojráz a génius, ktorý zmenil slovenskú literatúru. Rudolf Sloboda. In: HN Style, 6. 10. 2015. Dostupné na: https://style.hnonline.sk/kultura/581746-svojraz-a-genius-ktory-zmenil-slovensku-literaturu-rudolf-sloboda

ŠIMONÁKOVÁ, Martina: Dni slovenskej literatúry o slobode aj o Slobodovi. In: Pravda, roč. XXV, 8. 10. 2015, č. 232, s. 40.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/369992-dni-slovenskej-literatury-o-slobodovi-aj-o-slobode/

PRUŠKOVÁ, Zora: Život (ne)dopísaný literatúrou. (Esej na sobotu.) In: Pravda, roč. XXV, 3. – 4. 10. 2015, č. 228, s. 32 – 33. Dostupné na: https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/369721-rudolf-sloboda-zivot-ne-dopisany-literaturou/

TARAGEL, Dušan: Rozum Rudolfa Slobodu. Rubrika Ako vzniká hit. In: Sme, roč. 23, 15. 4. 2015, č. 86. s. 7. Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/6277641/ako-vznika-hit-rozum-rudolfa-slobodu.html

BILÝ, Peter: Rudolf Sloboda. Outsiderstvo ako životný program. In: Sme, roč. 23, 4. 3. 2015, č. 52, príloha Samovraždy spisovateľov, s. 7.

POSPÍŠIL, Ivo: Dva slovenské toposy prozaické poetiky na českém pozadí (Ladislav Ťažký a Rudolf Sloboda). In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 133 – 147.

KUBIČKOVÁ, Klára: Slobodova Krev je nejlepší slovenský román minulého století. Recenzia českého vydania. 4. 1. 2014. In: iDnes. Dostupné na: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/recenze-krev.A140103_175743_literatura_ts

JUROVSKÁ, Michaela: Rudo Sloboda (16. 4. 1938 – 6. 10. 1995). Esej. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 5  – 6, s. 61 – 67.

HOCHEL, Igor: Slovakistika v Madride. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 8.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Rudolf Sloboda: Záznamy. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 1.

MIHALKOVÁ, Gabriela: Medzi poviedkou a románom. Interpretačné prieniky do prozaických textov Rudolfa Slobodu. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. 124 s.

PRUŠKOVÁ, Zora: Kniha týždňa: Rudolf Sloboda - interview z pozostalosti. Recenzia knihy Záznamy. In: Pravda, 15. 2. 2011. Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/39701-kniha-tyzdna-rudolf-sloboda-interview-z-pozostalosti

SVORADOVÁ, Veronika: Úlomok rozbitého zrkadla. Rudolf Sloboda: Záznamy. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 1, s. 33 – 34.

BALOGH, Alexander: Najlepšia tiráž, akú som kedy čítal. Recenzia na knihu poznámok a rozhovorov Rudolfa Slobodu Záznamy. In: Sme, 6. 12. 2010. Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/5670474/najlepsia-tiraz-aku-som-kedy-cital.html, alebo: http://www.frg.sk/sloboda_zaznamy.ht

HALVONÍK, Alexander: Rozprávania zasväteného predškoláka (Rudolf Sloboda: Ako som sa stal mudrcom). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 4. 8. 2010, č. 16 – 17, s. 5.

MICHALÍK, Peter: O slobode a ideológii (Rudolf Sloboda: Krv). In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 5.

HEVIER, Daniel: Prípad Sloboda. Esej. In: .ždeň, č. 49/2009, 6. 12. 2009. Dostupné na: https://www.tyzden.sk/casopis/5834/pripad-sloboda

PISÁR, Vlado: Alkohol, smrť a krv. Kniha týždňa román Krv. In: PRAVDA, 8. 11. 2009. Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/39072-kniha-tyzdna-alkohol-smrt-a-krv

Rudolf Sloboda o sebe. Beseda s čitateľmi v divadle Stoka v roku 1995. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=0wegmgNWXmI

PRUŠKOVÁ, Z.: Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky, s. 30 – 47. Vydal: Ars Poetika SAV, Bratislava 2008.

BALOGH, Alexander: Vybojovaná sloboda Rudolfa Slobodu. Princíp tvorby Ruda Slobodu by sa dal vyjadriť priam matematickou rovnicou: etika + poetika = estetika. Text pri príležitosti nedožitej sedemdesiatky autora. In: SME, 17. 4. 2008. Dostupné na: https://www.sme.sk/c/3832029/vybojovana-sloboda-ruda-slobodu.htm

MIHALKOVÁ, Gabriela: Priestor mesta v tvorbe Rudolfa Slobodu. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 6, s. 36 – 39.

PRUŠKOVÁ, Zora: „Napísať nehorázne krásnu vetu“ (Rudolf Sloboda: Uhorský rok). Štúdia. In: Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 2. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/01071020--SL-2005-2-pruskova-95-103.pdf

GABRÍKOVÁ, Adela: Rozprávač ako živel (Rudolf Sloboda: Narcis). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 8.

HALVONÍK, Alexander: Súčasná slovenská literatúra má prinajmenšom dvoch veľkých skeptikov: Ruda Slobodu a Pavla Vilikovského. In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 237 – 238.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Sloboda: Slobodný až po hrob (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 212 – 214.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Sloboda: Jeseň (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 210 – 212.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Sloboda: Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou. Zobrané poviedky I – 1958 – 1968 (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 208 – 210.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Sloboda: Láska (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 207 – 208.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Sloboda: Listy a eseje, (Náš tip). In: Knižná revue, 27. 10. 2004, č. 22, s. 1.

JURČO, Ján: Slobodova cesta k slobode. Ingrid Nosková: Kontemplatívna osobnosť Rudolfa Slobodu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 118 – 119.

ČIČMANEC, Ivan: V zajatí krvi a rozumu (Rozhovor s Rudolfom Slobodom). In: Rak, roč. IX., 2004, č. 3, s. 5 – 10.

ZAJAC, P.: Černá barva radosti. In: Lidové noviny, 3. apríla 2004, s. 16.

MARČOK, Viliam: Čitateľská bomba zatavená v plexiskle klasiky (Rudolf Sloboda: Z tvorby. Z denníkov). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 3.

ŠIKULA, V.: Rudo. In: Šikula, V.: Požehnaná taktovka, s. 106 – 116. Bratislava 2003.

HOCHEL, Igor: Dotyky, sondy, postoje, Nitra, 2003, s. 175 – 193.

BARBORÍK, Vladimír: Sloboda, Rudolf, Z denníkov. Recenzia. In: iLiteratura.cz, 7. 12. 2003. Dostupné na: http://www.iliteratura.cz/Clanek/14895/sloboda-rudolf-z-dennikov

NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej. Zora Prušková: Rudolf Sloboda. (Recenzia).  In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 6, s. 44 – 47.

HOCHEL, Braňo: Portrét RAKa (Rudolf Sloboda). In: RAK, roč. VII., 2003, č. 4 – 5, s. 72 – 75.

MIHALKOVÁ, Gabriela: Opakovanie. Rudolf Sloboda: Rodné mestečko. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII., 2003, č. 2, s. 45 – 47.

MATEJOV, Radoslav: So Slobodom uprostred. Zora Prušková: Rudolf Sloboda (Životaschopné Váhy). In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 3.

JENČÍKOVÁ, Eva: Mesto ako médium modelovej existencie človeka. (K toposu mesta v Slobodovom románe Rozum). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 31 – 39.

KUŠNIEROVÁ, Magdaléna – ŠIKULA, Bystrík: Diskusia o knihe Rudolfa Slobodu Láska. (Diskutujúci: Bystrík Šikula, Štefan Moravčík, Viliam Marčok, Vincent ŠABÍK, Jozef Čertík, Alexander Halvoník, Mária Bátorová, Vlastimil Kovalčík, Ľudovít Kiss). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 18 – 40.

ŠTEVČEK, P.: Von z kruhu literatúry, Jeho hlava, Nezvyčajná recenzia. In.: Podľa vzoru človek, Slovenský spisovateľ, 2002.

HALVONÍK, Alexander: Rudolf Sloboda: Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 4. 9. 2002, č. 18, s. 1.

HOCHEL, Braňo: Rozum zrejme mali. Rudolf Sloboda: Rozum. (Recenzia). In: Rak, roč. VII, 2002, č. 5 – 6, s. 90 – 92.

JABLONOVSKÝ, Fero: Večný Chorvát Rudolf Sloboda. In: Rak, roč. VII, 2002, č. 9, s. 12 – 15.

HOCHEL, Braňo: Slobodova Láska. Rudolf Sloboda: Láska. (Recenzia). In: Rak, roč. VII, 2002, č. 3, s. 40 – 41.

PRUŠKOVÁ, Zora: Rudolf Sloboda. Vydal: Kalligram, Bratislava 2001.

MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

SULÍK, I.: Erotický motív v próze Rudolfa Slobodu. In: Sulík, I.: Literárne konfrontácie. Nitra 1997, s. 97 – 112.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: Slobodov Armagedon. In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 5 – 6, s. 98 – 105.

HOCHEL, Braňo: Slobodfa večerne koncentrovaný. (Hypotéza o kľúči k R. Slobodovi). In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 5 – 6, s. 94 – 97.

ŠABÍK, Vincent: V tieni smrti. (Rudolf Sloboda: Pamäti). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 40 – 52.

SLOBODA, Rudolf: Z denníkov (1979 – 1995). In: Rak, roč. II, 1997, č. 3/4, s. 23 – 34.

FÁBRYOVÁ, Adriana: Náš tip – Rudolf Sloboda: Pamäti. In: Knižná revue, roč. VI, 5. 6. 1996, č. 11, s. 1.

FÁBRYOVÁ, Adriana: Fenomén Rudo Sloboda. In: Knižná revue, roč. VI, 19. 6. 1996, č. 12, s. 2.

MORAVČÍK, Štefan: Čierna farba písania. Rudolf Sloboda: Herečky + Pamäti. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 143 – 145.

BANČEJ, Maroš: A príbeh pláva ďalej... (Rudolf Sloboda: Herečky). In: Knižná revue, roč. V, 13. 12. 1995, č. 25 – 26, s. 6.

BANČEJ, Maroš: Narcis.. (možný kľúč k dielu). Rudolf Sloboda: Narcis. In: Knižná revue, roč. V, 15. 11. 1995, č. 23, s. 5.

HAMADA, M.: Vymýšľam, teda som. In: Sizyfovský údel, Slovenský spisovateľ, 1994.

ŠPAČEK, Jozef: Portrét staršieho umelca. Recenzia knihy Krv. In: Romboid 1992, č. 5. Dostupné na: http://www.kns.sk/spacek-sloboda.html#

BŽOCH, J.: Sloboda polemik a ironik. In. Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

ŠABÍK, V.: Slobodove útrapy z rozumu. In: Šabík, V.: Literatúra pre súčasníkov, Slovenský spisovateľ 1988.

SULÍK, I.: Útrapy z rozumu. In: Sulík, I.: Kapitoly zo súčasnej prózy, Slovenský spisovateľ 1985.