Rudolf Uhlár

23. 10. 1904
Pažiť
—  14. 11. 1934
Bratislava
Pseudonym:
Jas, Peter Záboj, Valentín Klemens, Viera
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Rudolf UHLÁR v r. 1921 – 23 študoval na piaristickom gymnáziu v Prievidzi, 1923 – 26 na gymnáziu v Nitre, 1926 – 27 v Skalici, r. 1927 – 33 slavistiku a romanistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, medzitým bol r. 1931 na ročnom pobyte na parížskej Sorbonne a r.  1932 na univerzite v Turíne. Od 1933 prof. slovenčiny a francúzštiny na gymnáziu v Bratislave. Ako gymnazista redigoval študentske časopisy Úsvit a Svojeť (1925 – 26), kde uverejňoval úvahy, literárne kritiky, básne. Literárne úvahy, divadelné príspevky a kritiky publikoval v časopisoch Elán, Kultúra, LUK, Naše divadlo, Slov. reč, Slov. smery, Slov. pohľady a i. Zaoberal sa literárnou komparatistikou, napísal štúdiu Vzťahy medzi slovenskou literatúrou a literatúrami susednými (1932), všímal si problémy spisovnej slovenčiny, kriticky hodnotil jazykovú stránku vydaných diel, pravidelne komentoval divadelný život, prekladal z francúzštiny, taliančiny a maďarčiny.