Rút Lichnerová photo 1

Rút Lichnerová

12. 1. 1951
Martin
Žáner:
esej, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba
Rodné meno:
Kušnieriková

Autor o sebe

Nepodarí sa natrvalo vyorať do kameňa súradnice umenia, vykolíkovať jeho priestor, tobôž vymedziť rôznosmernosť pretekania jeho energie. Postihnúť jeho intenzitu sa azda niekoľkým v istom okamihu podarí, no nebudú to stále tí istí, ani účinok nebude rovnaký, lebo umenie má nespočetne mnoho podôb a rozmanitých možností prejaviť sa. Ide v ňom o akúsi priam pluralitnú spoločnosť, o rešpektovanie povahovej odlišnosti a tolerovanie názorovej rôznosti. Učíme sa od neho rozumieť nerovnakosti, vnímame nekonvenčnosť a výnimočnosť, otvárame sa jeho kreatívnej energii.

Pra(v)divosť slova. Nad čím premýšľa a na čom pracuje Rút Lichnerová? Vždy sa poteším, keď sa mi dostane do rúk dobrá knižka. Rada mám tie,... In: Knižná revue, roč. XXI, 14. 9. 2011, č. 19, s. 11.