Rút Lichnerová photo 1

Rút Lichnerová

12. 1. 1951
Martin
Žáner:
esej, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba
Rodné meno:
Kušnieriková

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Rút Lichnerová: Hlbiny bezpečia (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 116 – 119.

JUROVSKÁ, Michaela: Kniha týždňa: Rút Lichnerová alebo Potreba jasu. In: Pravda, 2. 5. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/468090-kniha-tyzdna-rut-lichnerova-alebo-potreba-jasu/

LIC: Rút Lichnerová: Hlbiny bezpečia. (26. 12. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/452036-rut-lichnerova-hlbiny-bezpecia/

-BB-: Anasoft litera fest 2016 (Rút Lichnerová: Hostina). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 8.

FARKAŠOVÁ, Etela: Rút Lichnerová: Láska je jabĺčko. In: Knižná revue, roč. XXVI, 18. 4. 2016, č. 4, s. 19.

HOCHEL, Igor: Profilové vydanie (a jeho úskalia). Rút Lichnerová: Láska je jabĺčko (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s.  77 – 80.

JENDŽEJČÍKOVÁ, Agáta – LICHNEROVÁ, Rút: Literatúra je umení (Rozhovor). In: Život (Krakov) , roč. 58, júl/lipiec 2016, č. 7 (697), s. 26 – 27.

ŠAH: Pripomíname si (Rút Lichnerová – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 159.

FARKAŠOVÁ, Etela: Uzlíky na príbehoch (Rút Lichnerová: Hostina). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 12.

KASARDA, Martin: Intímne, realistické, experimentálne, slovenské. Predstavujeme finalistov literárnej ceny Anasoft litera, ktorí sa predstavia čitateľom na konci apríla. In: Sme, roč. 24, 24. 3. 2015, č. 70, príloha O knihách, s. XII.

BÁBIKOVÁ, Marta – LICHNEROVÁ, Rút: Zachovať stopy (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 7. 10. 2015, č. 20, s. 22 – 23..

-rm-: Ako mýtus (Hostina). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 2.

JUROVSKÁ, Michaela: O výlučnosti, čiže o vlastnej ceste. Rút Lichnerová: Hostina. (Trasovisko). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 – 10, s. 57 – 61.

MALITI FRAŇOVÁ, Eva: Na hostine banálnej každodennosti. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 31. 10. 2015, č. 252, s. 34.

KOŠKOVÁ, Hana: Cez skúsenostné zázemie k originalite. Rút Lichnerová: Hostina. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 11.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava 2006.

KADLEČÍK, Ivan: Literatúra môže mať aj pamäť. In: Sme, roč. 15, 6. 7. 2007, č. 154, s. 32.

ZAŤKO, Jaro – LICHNEROVÁ, Rút: Tvorba ako hľadanie identity (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 8. 11. 2006, č. 23, s. 12.

KAČALA, J.: Farebný svet príbehu a jazyka Rút Lichnerovej. In: Kultúra slova, 36, 2002, č. 2.

HALVONÍK, Alexander: Rút Lichnerová: Anna Regina (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Rút Lichnerová: Rieka. Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 176 – 179.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

BODACZ, Bohuš: Rozprávanie plné farieb. Rút Lichnerová: Rieka. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 110 – 111.

ONDRUŠ, Šimon: Rak, rieka, reč, ručaj, ryba. (Slováreň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 125 – 130.

ČÚZY, Ladislav: Vášeň a láska. Rút Lichnerová: Rieka. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 111 – 113.

ŠAH: Rút Lichnerová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 156.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Próza mravného pátosu alebo poznanie podľa Rút Lichnerovej. In: Slovo o slove, Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, ročník XV., Prešov 2001, s. 99 – 108.

GAJDOŠ, Martin: Vášeň tichých vôd (Rút Lichnerová: Rieka. Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 98 – 100.

KOČALKOVÁ, A.: Komunikácia ako prenos vnútornej energie. In: Dotyky, 12, 2000, č. 2 – 3.

DOBIÁŠ, Rudolf: O rieke a ľuďoch. In: Kultúrny život, roč. I., č. 1, 4. 10. 2000, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Rieka. Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 1.

Päť otázok pre prozaičku Rút Lichnerovú. In: Tvorba T, 10 (19), 2000, č. 3 – 4.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Salamandra a iné miestne múzy. In: Pravda, zv. 9, 17. 8. 1999.

BODACZ, B.: Salamandra. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 4.

ŠIKULA, B.: Slnečné hodiny. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 4.

PODRACKÁ, D.: Lúštim tajomstvo rovnováhy (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 16.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Za všetkým podstatným stojí láska. In: Nové slovo bez rešpektu, 5, 1995, č. 23.