Ružena Dvořáková-Žiaranová

27. 4. 1930
Iľanovo (dnes Liptovský Mikuláš)
—  1. 10. 2017
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu

Výberová bibliografia

HEGEROVÁ, Viera: Za Ruženou Dvořákovou-Žiaranovou (27. 4. 1930 – 1. 10. 2017). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 134 – 135.

ŠAH: Ružena Dvořáková-Žiaranová – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 156.

CHRENKOVÁ, Edidta: Taliansko – láska moja (Ružena Dvořáková-Žiaranová: Talianske impresie). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 118 – 119.

Autor neuved.: Peronálna bibliografia Ruženy Dvořákovej-Žiaranovej. In: Revue svetovej literatúry, roč. XXXVI, 2000, č. 1, s. 132 – 138.

MARUŠIAK, Jozef: Búrky v zdanklivo tichom jazierku (K životnému jubileu Ruženy Dvořákovej-Žiaranovej). In: Revue svetovej literatúry, roč. XXXVI, 2000, č. 1, s. 127 – 131.

Redakcia RSL: Jubilantky. In: Revue svetovej literatúry, roč. XL, 2005, č. 1, s. 0 a 161.