Ružena Dvořáková-Žiaranová

27. 4. 1930
Iľanovo (dnes Liptovský Mikuláš)
—  1. 10. 2017
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu

Životopis autora

Po absolvovaní gymnázia v Liptovskom Mikuláši študovala slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách od r. 1952 pracovala vo vydavateľstve Tatran najprv v ruskej redakcii, neskôr ako redaktorka edície svetovej literatúry, kde sa potom sústredila na taliansku a francúzsku literatúru. Preložila diela klasickej ruskej i sovietskej literatúry (L. N. Tolstoj, I. S. Turgenev, I. Erenburg, K. Paustovskij, V. Šukšin, V. Belov, V. Rasputin a i.), prekladala z ukrajinčiny (O. Hončar), z francúzštiny (G. de Maupassant, H. Charriér, F. Mauriac). K viacerým prekladom spracovala komentáre a napísala doslovy, publikovala recenzie a príležitostné články. Vydala cestopisnú knižku o pobyte v Paríži Sedem parížskych večerov (1997).


Prekladateľka, redaktorka a spisovateľka Ružena Dvořáková-Žiaranová vyštudovala slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po štúdiách do roku 1958 pracovala ako vedúca redaktorka vo vydavateľstva Tatran, z funkcie ju odvolali pre jej „tmársky“ svetonázor, v Tatrane potom pracovala ako redaktorka edície svetovej literatúry, so zameraním  na taliansku a francúzsku literatúru. Významné je predovšetkým jej prekladateľské dielo z ruštiny a z francúzštiny, impozantné tak rozsahom – pohybuje sa okolo sto  kníh, ako aj kvalitou. Roku 1980 získala najprestížnejšie prekladateľské ocenenie Cenu Jána Hollého za umelecký preklad románu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier. V spektre jej prekladateľského záujmu nájdeme tak klasikov ruskej i sovietskej literatúry –Tolstoj, Turgenev, Erenburg, Paustovskij, Šukšin, Belov, Rasputin a ďalší –, ale aj francúzskych velikánov Maupassanta či Mauriaca. Z francúzštiny preložila aj slávny Charriérov bestseller Motýľ. K mnohým prekladom spracovala komentáre, vysvetlivky, napísala doslovy, publikovala recenzie a príležitostné články. Precestovala mnoho krajín a svoje zážitky z nich spracovala v netradičných cestopisoch Sedem parížskych večerov a Talianske impresieTalianske impresie nie sú len sprievodcom po Taliansku, ale aj sprievodcom ľudskou dušou. Ružena Dvořáková-Žiaranová sa roky angažovala v ekumenickom modlitbovom hnutí žien.