Ružena Jilemnická

15. 2. 1897
Brno (Česko)
—  19. 8. 1947
Svätý Jur
Pseudonym:
Ruža Záskalská, Vlasta
Manžel → Peter Jilemnický. R. 1916 maturovala na učiteľskom ústave v Brne. R. 1916 – 19 pôsobila ako učiteľka v Ivančiciach, Ořechove, Dolných Kouniciach a 1926 – 29 v Adamove, na  Slovensku r. 1920 – 26 v Michalovciach, Prešove, Ružomberku, Brezne, Pukanci, 1929 – 32 v Trnave, r. 1932 predčasne penzionovaná, 1932 – 39 s manželom P. Jilemnickým žila v Kostolci, Záskalí a vo Svätom Jure, 1939 – 45 v Poříčí u Litomyšle, od r. 1945 opäť vo Svätom Jure. Socialisticky angažovaná tzv. proletárska spisovateľka pre deti a mládež. Od r. 1925… Čítať ďalej