Sabina Fojtíková

7. 5. 1968
Vítkov (Česko)
Žáner:
poézia

Životopis autora

Od r. 1975 žije v Bratislave, kde absolvovala stredoškolské štúdiá a žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK, ktorú ukončila r. 1990. Po štúdiách pracovala ako redaktorka v Družstevných novinách. Básne publikovala v novinách a časopisoch (Gama magazín, Nové slovo, Slovenka a i.), v zborníkoch Správna chvíľa (1993) a Dotyky slova (1994), prezentovala ich v Slov. rozhlase a v Radiu Twist, na literárnych súťažiach (Literárne Šurany, Wolkrova Polianka). Knižne debutovala zbierkou Cesta za tebou (1995), ocenenou prémiou I. Kraska, na ktorú tematicky nadviazala zbierkou reflexívnej a intímnej lyriky Zlatá sfinga (1997) a zbierkou Motýlie svetlo (2000).