Samuel Boldocký

25. 4. 1943
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  25. 4. 2015
Žáner:
esej, literárna veda
Samuel BOLDOCKÝ r. 1958 – 63 absolvoval pedagogickú školu v Báčskom Petrovci, 1963 – 67 študoval juhoslovanské jazyky a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Po štúdiách pôsobil ako prof. srbského jazyka a literatúry na Gymnáziu Jana Kollára v Báčskom Petrovci. Venuje sa jazykovednému výskumu, ale hlavne literárnokritickej a publicistickej činnosti v oblasti tvorby slov. autorov v Juhoslávii. Publikuje štúdie, kritiky a recenzie v časopisoch a zborníkoch Nový život, Hlas ľudu, Vzlet, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov a i. Samostatne vydal… Čítať ďalej