Sidónia Sakalová

1. 7. 1876
Bytča
—  24. 7. 1948
Bytča
Pseudonym:
Bagatella, Baga Tella, Teta Sydka
Žáner:
dráma, esej, poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Meštiansku školu absolvovala v rodisku a v Budapešti. Od 1895 pôsobila ako poštová úradníčka v Púchove, Dohňanoch a inde, 1905 odišla do USA, kde pracovala ako kreslička v dielni ručných výšiviek, 1910 sa vrátila do vlasti a živila sa vyučovaním nemčiny, po 1918 úradníčka na notárskom úrade v Bytči. V USA sporadicky prispievala veršami pre deti do krajanských časopisov, na Slovensku do Priateľa dietok, Včelky a Slniečka. Knižne debutovala zbierkami veršov pre deti Moja radosť 1 – 2 (1922 – 25). Napísala okolo dvadsať zbierok veršov pre deti (Hip-hop svetom, Veselé chvíľky, Panenka Madlenka, Pod slniečkom, Hav-hav…). Písala slovenské texty ku kresbám nemeckých leporel; rozprávkové námety spracovala v prozaických knihách Z mesta na dedinu (1929), Janko Palček, Skúsenosti trpaslíka Očkosmietku (obe 1938), Červená čiapočka a Divotvorný stolček (obe b. r.). Krátke dramatické útvary uverejnila v Priateľovi dietok a v Slniečku, viaceré scénky napísala pre rozhlas. R. 1924 vydala dve hry Mikuláš a Svätvečer. Bola ochotníckou herečkou a režisérkou, spolupracovala s rozhlasom, prekladala z nemčiny, maďarčiny a češtiny (J. Průcha, F. Čech).