Silvia Havelková

28. 10. 1974
Ilava
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013).  In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 27.

FERKO, Miloš: Dajme si repete! (Sprievodca luhmi a hájmi slovenskej populárnej literatúry 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 22.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.