Šimon Ondruš

27. 10. 1924
Klčov
—  8. 1. 2011
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra

Životopis autora

Šimon ONDRUŠ v r. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Levoči, r. 1946 – 51 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil až do r. 1992 ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v r. 1962 – 63 jej prodekan, r. 1963 – 65 dekan, r. 1964 – 88 vedúci Katedry slavistiky a indoeuropeistiky. V r. 1959 – 61 bol lektorom slovenčiny a češtiny na univerzite v Debrecíne, r. 1967 – 69 hosťujúcim prof. slovakistiky a bohemistiky na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Už ako stredoškolák publikoval literárne príspevky v časopise Rozvoj. V neskoršom období pod vplyvom prof. E. Paulinyho sa systematicky začal venovať jazykovede. Autor monografie Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho (1985), kníh Odtajnené trezory (2000), Odtajnené trezory slov 2, 3 (2002, 2004), početných lingvistických, etymologických a komparatívnych monografií (napr. Úvod do slavistiky, 1955; Úvod do štúdia jazykov, 1981) a štúdií. Jazykovedné štúdie, odborné recenzie a úvahy o veľkomoravskej literatúre zverejňoval v mnohých slov. i zahraničných zborníkoch a časopisoch (Philologica, Jazykovedný zborník, Slov. reč, Kultúra slova, Jazykovedný časopis, Literárny týždenník, Slov. pohľady, Slavia, Kratylos, Acta Universitatis Carolinae, Slavistična revija, Paleobulgarica, Etimologija a i.).