Slavomíra Očenášová-Štrbová

16. 5. 1963
Martin
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

ŠAH: Slavomíra Očenášová-Štrbová – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 159.

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 31.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXVI.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Slavomíra Očenášová-Štrbová a kol.: Svetlá Igora Rumanského. Igor Rumanský. Zost. Slavomíra Očenášová-Štrbová. In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 11.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica: Odborne o Otčenáši (Slovmíra Očenášová-Štrbová: Modlitba v slovenskej literatúre). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 5.

Autor neuved.: Ruže v zime nekvitnú (Slavomíra Očenášová-Štrbová – Jaroslav Uhel: Naslovovzatie). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 3.