Foto © Peter Procházka

Soňa Čechová

9. 9. 1930
Bratislava
—  4. 3. 2007
Bratislava
Soňa Čechová (1930 – 2007), v r. 1940 – 48 študovala na dievčenskom gymnáziu v Bratislave (jeden rok v Prahe), 1948 – 52 ruštinu a slovenčinu na bratislavskej Filozofickej fakulte Slov. univerzity. Po štúdiách pôsobila stále v Bratislave: r. 1950 – 58 vo Vydavateľstve Pravda, premenované na Vydavateľstvo politickej literatúry, 1958 – 70 redaktorka v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry a neskôr v Tatrane, odkiaľ ju po nástupe novej totality prepustili ako politicky nespoľahlivú, r. 1971 – 73 bola knihovníčkou na Slov. vysokej škole technickej,… Čítať ďalej