Soňa Lesňáková

13. 4. 1932
Vrútky
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Manžel → Rudolf Lesňák. Po absolvovaní gymnázií v Žiline, Martine a Košiciach (1942 – 50) vyštudovala odbor ruský jazyk a literárna veda na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, resp. UK v Bratislave (1950 – 1955). V r. 1954 – 1963 pracovala v Československo-sovietskom inštitúte SAV, v r. 1964 – 1973 ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, v r. 1973 – 1990 samostatná vedecká pracovníčka Literárnovedného ústavu SAV, v r. 1991 – 1994 vedúca pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Žije v Bratislave.