Stanislav Blaho

4. 12. 1925
Martin
—  5. 12. 1965
Žilina
Žáner:
dráma
Stanislav Blaho po absolvovaní reálneho gymnázia v Martine študoval r. 1945 – 49 ev. teológiu v Bratislave. Pôsobil ako ev. duchovný v Nových Zámkoch, Myjave, Častkove, Modre a i., r. 1960 sa vzdal duchovného účinkovania a venoval sa hlavne prekladateľskej činnosti. Popri časopiseckých básnických začiatkoch prekladal poéziu z nemeckej a francúzskej literatúry, napokon sa sústredil na  preklady anglickej poézie a dramatickej tvorby. Jeho preklady vyšli v antológiách Víno milencov (1959), Sto podôb lásky (1965), preklady divadelných hier vydávalo Slov.… Čítať ďalej