Stanislav Háber photo 1

Stanislav Háber

24. 8. 1966
Brezno
Žáner:
poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Stanislav Háber: Úsmevy z pekla). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 11.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Stanislav Háber: Smerovník žmýka pyžamu). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 9.

Autor neuved.: Novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Stanislav Háber: Smerovník žmýka pyžamu). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 2. 2019, č. 7 – 8, s. 19.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 104 – 105.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 7.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.

BOLDIŠOVÁ, Emília – HÁBER, Stanislav: Kto má vieru, má všetko (Rozhovor s prozaikom, básnikom a publicistom Stanislavom Háberom). In: Knižná revue, roč. XII, 2. 10. 2002, č. 20, s. 12.

KRŠÁKOVÁ, Dana: Klepetom sem – klepetom tam. Jedna z podôb hrôzy (Kjell Skildsen: Hřebík v třešni a jiné povídky. Stanislav Háber: Najvyšší a najnižší). In: RAK, roč. IV., 1999, č. 5, s. 19 – 23.

HALVONÍK, Stanislav – HÁBER, Stanislav: Stanislav Háber (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 4.