Stanislav Káľavský

6. 2. 1971
Liptovský Mikuláš
Žáner:
poézia, iné

Výberová bibliografia

KUBIŠOVÁ, Ľubica: Vybočením zo zabehnutých koľají sa dostal k hodnotnému dielu. In: Náš Mikuláš.sk, 20.5.2011
Dostupné na: http://nasmikulas.sme.sk/c/5896524/vybocenim-zo-zabehnutych-kolaji-sa-dostal-k-hodnotnemu-dielu.html#ixzz4QAIpqXay

PÚČEK, Ján: Krjela alebo „lietanie navzdory nehybným sochám“. In: Fragment 4/2011