Stanislav Mečiar

Stanislav Mečiar

21. 3. 1910
Prievidza
—  23. 11. 1971
Buenos Aires (Argentína)
Pseudonym:
Adam Kment
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda

Výberová bibliografia

MATULA, Pavol: Stanislav Mečiar a jeho polonofilstvo na pozadí archívnych dokumentov (Štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 1, s. 46 – 57.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.

RAPOŠOVÁ, Mária: Neuveriteľný príbeh pohrebu a sochy Martina Kukučína. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 4 – 5.