Stanislav Mečiar

Stanislav Mečiar

21. 3. 1910
Prievidza
—  23. 11. 1971
Buenos Aires (Argentína)
Pseudonym:
Adam Kment
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda

Životopis autora

Stanislav MEČIAR v r. 1921 – 29 študoval na gymnáziu v Prievidzi, 1929 – 34 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, bol na študijných pobytoch v Lipsku, Poznani, vo Varšave a v Krakove. Od r. 1934 pracoval v Matici slov. v Martine, 1934 – 39 bol referentom jej Literárnohistorického odboru, 1940 – 45 tajomníkom, 1934 – 37 redigoval mesačník Slovensko, 1939  – 44 Slov. pohľady. Na jar 1945 emigroval, žil v Rakúsku, Nemecku, 1945 – 47 v Taliansku (Rím), od r. 1947 v Argentíne (Buenos Aires), kde 1949 – 52 redigoval časopis Slov. republika, 1951 – 60 edíciu Slobodná slov. kultúra, 1963 – 71 Letopis Zahraničnej Matice slov. Počas štúdií písal poéziu, krátku prózu, prekladal z poľštiny, neskôr sa venoval výlučne literárnej kritike a histórii. Popri statiach o slov. literatúre písal aj príspevky a štúdie z problematiky poľskej a lužickosrbskej literatúry (Tatry v slovenskej a poľskej poézii, Poézia a život). Zo slov. autorov sa zaujímal o dielo J. Kráľa (Ňeznáme básňe), P. O. Hviezdoslava (Hviezdoslavova Hájnikova žena, Hviezdoslav a Kasprewicz), Valentína Beniaka (Beniakova Žofia), M. Rázusa (Výber z poézie), J. Hollého a M. Urbana. V exile sa vrátil k tematike slov. literatúry obdobia realizmu a najväčšiu pozornosť venoval M. Kukučínovi v 2-zv. práci Kukučín živý (1958 – 60), pripravovaný tretí zv. kvoli požiaru v tlačiarni už nevyšiel. V spolupráci s J. C. Hronským sa pričinil o založenie Zahraničnej Matice slov. (1959), zostavil Letopis na sté výročie Matice slovenskej (1963).