Stanislav Rakús

20. 1. 1940
Šúrovce
Žáner:
esej, literárna veda, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠEDIVÁ, Róbert – RAKÚS, Stanislav: To najhlbšie v literatúre je ťažko verbalizovateľné (Rozhovor). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 194 – 203.

ŠAH: Pripomíname si (Stanislav Rakús – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 156.

ŠPAČEK, Jozef: Múdre state nielen o textoch a dielach (Stanislav Rakús: Text dielo). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 6, s. 93 – 95.

KRNOVÁ, Kristína: Poetizácia spoločenskej marginalizácie (Stanislav Rakús: Žobráci, 1976). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 98 – 108.

ZELINKA, Milan: Prečo Rakúsovi Žobráci (Stanislav Rakús: Žobráci). Zamyslenie. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 3.

slovenský dramatik, prozaik, lexikograf, prekladateľ a polonista. Pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenskej pôdohospodárskej literatúry, vedúci redaktor oddelenia encyklopedickej literatúry vo vydavateľstve Obzor, v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie i v periodikách Katolícke noviny, Slovenský národ, Život – ako redaktor, resp. zástupca šéfredaktora, viedol mesačník Rodina.

Napísal vyše sto čŕt o živote a diele poľských spisovateľov, Poľsko-slovenský technický slovník (600 hesiel, 1971), štúdiu Poľská povojnová divadelná tvorba, pre Slovenské pohľady desaťdielny seriál Z redaktorského denníka, Slovenčina v literatúre a médiách a i. Prekladal prózu a divadelné hry z poľštiny a češtiny.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Slovenského syndikátu novinárov.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/zomrel-ludovit-kiss-clen-sss/

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291, 292, 296.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: Päť slovenských románov o slobode. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 33 – 42.

GÖRÖZDI, Judit: Od presného prekladu po sviatok literatúry. Hosťovanie Slovenska na veľtrhu v Budapešti. In: Pravda, 10. 5. 2016.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/392573-od-presneho-prekladu-po-sviatok-literatury-hostovanie-slovenska-na-veltrhu-v-budapesti/

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

ŠPAČEK, Jozef: Stanislav Rakús / Poetika prozaického textu. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 108.

ŠAH: Stanislav Rakús – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 158 – 159.

NAGY, Dado: Kneď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

rt: Lasica aj Furková spomínajú na Kornela Földváriho. In: Pravda, 26. 3. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350073-lasica-aj-furkova-spominaju-na-kornela-foldvariho/

PÁTKOVÁ, Jana: Od juvenilií k porevolučním prózám. Rakús, Stanislav: Temporálne poznámky a iné prózy. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 3, s. 64 – 66.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 15.

MICHALOVIČ, Peter: Medzi literatúrou a životom (Stanislav Rakús: Fáza uvoľnenia). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 2. 2014, č. 3, s. 7.

JANOUŠEK, Pavel: Z odstupu aneb Próza jako způsob přemýšlení. Stanislav Rakús: Fáza uvoľnenia. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 7, s. 77 – 79.

PASSIA, Radoslav: Od zlatých šesťdesiatych po búrlivé deväťdesiate (nad novými knihami prozaikov staršej generácie). (Stanislav Rakús Fáza uvoľnenia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 64 – 68.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 30.

PETRAŠKO, Ľudovít: Dve podoby skutočnosti (Stanislav Rakús: Medzi látkou a témou). In: Knižná revue, roč. XXII, 25. 1. 2012, č. 2, s. 7.

FORGÁČ, Marcel – RAKÚS, Stanislav: Umenie bude v každej spoločnosti menšinovým javom (Rozhovor). In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 4, s. 3 – 9.

HOCHEL, Igor: Cena AOSS za rok 2008 (S. Rakús: Excentrická univerzita). Laudatio. In: Rak, roč. XV, 2010, č. 1, s. 44 – 45.

BÍZIKOVÁ, Margita: Ceny a talent. In: Knižná revue, roč. XX, 29. 9. 2010, č. 20, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

HOSTOVÁ, Ivana: Marta Součková (ed.): Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa). In: Knižná revue, roč. XX, 9. 6. 2010, č. 12, s. 11.

HALVONÍK, Alexander: Stanislav Rakús: Telegram. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IV – V.

PETRAŠKO, Ľudovít: Tristná správa z provincie. Stanislav Rakús: Excentrická univerzita. (Recenzia). In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 5, s. 42 – 44.

SOUČKOVÁ, Marta – RAKÚS, Stanislav: Do záujmovej sféry literatúry patrí všetko (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 8. 10. 2008, č. 21, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Stanislav Rakús: Excentrická univerzita. In: Knižná revue, roč. XVIII, 7. 5. 2008, č. 10, s. 1.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ZAJAC, Peter (v SME 26. 2. 2005): Cena Dominika Tatarku 2004. Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 2004. Stanislav Rakús: Nenapísaný román. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. II.

STANISLAVOVÁ, Z.: Stanislav Rakús. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

ŠPAČEK, J.: Stanislav Rakús. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠAH: Stanislav Rakús – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 159.

HALVONÍK, Alexander: Stanislav Rakús: Temporálne poznámky (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 201 – 202.

NAHÁLKA, P.: Maximálne precízne (Stanislav Rakús: Z rozprávaní, úvah a rozhovorov). In: Rak, 9, 2004, č. 5.

SVETOŇ, Ľuboš: Poznámky k životu (Stanislav Rakús: Nenapísaný román). In: Knižná revue, 27. 10. 2004, č. 22, s. 5.

GABRÍKOVÁ, A.: Otázky a odpovede (Stanislav Rakús: Z rozprávaní, úvah a rozhovorov). In: Knižná revue, 13, 2003, č. 20.

GERMUŠKOVÁ, M.: Svedectvo zrelosti (Stanislav Rakús: Z rozprávaní, úvah a rozhovorov). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 29 – 30.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2003.

ŠPAČEK, Jozef: Portrét RAK-a (Stanislav Rakús). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 11 – 12, s. 83 – 85.

PÁTKOVÁ, Jana: Koncepty prostoru v Rakúsově debutu Žobráci. In: Slovenská literatúra, 49, 2002, č. 2, s. 138 – 148.

PODMAKOVÁ, D.: Zrkadlenia dramatizácií Rakúsovej Piesne o studničnej vode. In: Slovenské divadlo, 50, 2002, č. 2.

RODOVÁ, H. – RAKÚS, S.: Literatúra je pre mňa spôsob radosti (Rozhovor). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 19 – 20.

SULÍK, I.: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. In: Sulík, I.: Literárnokritické reflexie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 1999.

SOUČKOVÁ, M. – RAKÚS, S.: Človek by sa mal pokúšať prijímať svet prirodzene a funkčne (Rozhovor). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 13 – 14.

BARBORÍK, V. – DAROVEC, P. – RAKÚS, S.: RAKu odpovedá Stanislav Rakús (Rozhovor). In: Rak, 1, 1996, č. 1.

ČERVEŇÁK, A.: Vedecká inventúra, revízia a modelovanie (Stanislav Rakús: Poetika prozaického textu). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 24.

MATEJOVIČ, P.: Problémovosť literatúry (Stanislav Rakús: Poetika prozaického textu). In: Rak, 1, 1996, č. 2.

PETRÍK, V.: Stanislav Rakús: Poetika prozaického textu. In: Slovenská literatúra, 43, 1996, č. 4.

SULÍK, I.: Smerovanie k syntéze (Stanislav Rakús: Poetika prozaického textu). In: Slovenské pohľady, 4 + 112, 1996, č. 5.

ZAJAC, P.: Medzi štúdiou a príbehom (Stanislav Rakús: Poetika prozaického textu). In: Rak, 1, 1996, č. 6.

ŽEMBEROVÁ, V.: Autor a text – o noetike grotesknosti v próze Stanislava Rakúsa. In: Slovenská literatúra, 43, 1996, č. 6.

Autor neuved.: Stanislav Rakús. In: Knižná revue, roč. V, 12. 7. 1995, č. 12, s. 4.

BARBORÍK, V.: Stanislav Rakús: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. In: Slovenská literatúra, 41, 1994, č. 1 – 2.

BARBORÍK, V.: Vladimír Barborík číta Stanislava Rakúsa (Stanislav Rakús: Temporálne poznámky). In: Romboid, 29, 1994, č. 2.

ČERVEŇÁK, A.: Medzi Scyllou a Charybdou (Stanislav Rakús: Temporálne poznámky). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 23.

DAROVEC, P.: Stanislav Rakús. In: Dotyky, 6, 1994, č. 6 – 7.

HORECKÝ, J.: Architektonika rozprávačského textu (Stanislav Rakús: Temporálne poznámky). In: Kultúra slova, 28, 1994, č. 6.

MATEJOVIČ, P.: Stanislav Rakús: Temporálne poznámky. In: Fragment, 8, 1994, č. 2.

PUCHALA, V. – RAKÚS, S.: Mnohoznačná presnosť (Rozhovor). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 25 – 26.

SOUČKOVÁ, M.: Literárna veda ako umenie (Stanislav Rakús: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou). In: Romboid, 29, 1994, č. 5.

ŠIKULA, B.: Modifikácie ľudskosti (Stanislav Rakús: Temporálne poznámky). In: Romboid, 29, 1994, č. 1.

ŠPAČEK, J.: Jozef Špaček číta Stanislava Rakúsa (Stanislav Rakús: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou). In: Romboid, 29, 1994, č. 7.

VILIKOVSKÝ, P. – PETRÍK, V. – HAMADA, M. – BŽOCH, A.: Štyri poznámky k Temporálnym poznámkam. In: Romboid, 29, 1994, č. 6.

DAROVEC, P.: Kniha! (Stanislav Rakús: Temporálne poznámky). In: Dotyky, 5, 1993, č. 9 – 10.

HALVONÍK, A. – RAKÚS, S.: Stanislav Rakús (Rozhovor). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 4.

REZNÍK, J., ml.: Nadčasové temporálne poznámky (Stanislav Rakús: Temporálne poznámky). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 41.

SABOL, J.: Textové a metatextové variácie. In: Text a kontext. Prešov: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach 1993.

VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, H.: V dvoch diaľničných prúdoch. In: Slovenská literatúra, 37, 1990, č. 2.

BÍLIK, R.: Žáner ako postoj (Stanislav Rakús: Epické postoje). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 2.

POSPÍŠIL, I.: Preukazná analýza žánru (Stanislav Rakús: Epické postoje). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 2.

SULÍK, I.: Stanislav Rakús: Epické postoje. In: Slovenská literatúra, 36, 1989, č. 3.

SLOBODNÍK, D.: Prienik do štruktúry prózy (Stanislav Rakús: Epické postoje). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 48.

BAGIN, A.: Stanislav Rakús: Žobráci, Stanislav Rakús: Pieseň o studničnej vode. In: Bagin, A.: Hľadanie hodnôt. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.

ČERVEŇÁK, A.: Úvod do života literatúry (Stanislav Rakús: Mačacia krajina). In: Romboid, 21, 1986, č. 12.

ŠTEVČEK, P.: Stanislav Rakús: Mačacia krajina. In: Zlatý máj, 30, 1986, č. 10.

SULÍK, I.: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.

NOGE, J.: Stanislav Rakús: Próza a skutočnosť. In: Slovenská literatúra, 30, 1983, č. 4.

PLUTKO, P.: Pavol Plutko číta Stanislava Rakúsa (Stanislav Rakús: Próza a skutočnosť). In: Romboid, 18, 1983, č. 7.

KUSÝ, I.: Stanislavovi Rakúsovi... (Stanislav Rakús: Próza a skutočnosť). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 24.

SULÍK, I.: Stanislav Rakús: Próza a skutočnosť. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 10.

BAGIN, A.: Stanislav Rakús: Pieseň o studničnej vode. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 7.

BODACZ, B.: Nevyhnutné slová (Stanislav Rakús: Pieseň o studničnej vode). In: Nové slovo, 21, 1979, č. 19.

PLUTKO, P.: Pavol Plutko číta Stanislava Rakúsa (Stanislav Rakús: Pieseň o studničnej vode). In: Romboid, 14, 1979, č. 6.