Stanislava Chrobáková Repar photo 1

Stanislava Chrobáková Repar

5. 5. 1960
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Básnický jazz(yk) Stanislavy Chrobákovej Repar. Esej. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 2, s. 50 – 58.

PODRACKÁ, Dana: Žena inšpirujúca Európu (S. Chrobáková Repar: Diagnóza L.). Recenzia. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 2, s. 58 – 72.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Stanislava Chrobáková Repar / Diagnóza L. Cesta okolo hlavy – básňou. Kníhkolotoč, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 147 – 148.

ŠPAČEK, Jozef: Chvála všestrannosti. (S. Chrobáková Repar: Diagnóza L. Cesta okolo hlavy – básňou). Recenzia In: Romboid, roč. LV, č. 9/10, 2020, s. 111 – 115.

ŠAH: Pripomíname si (Stanislava Chrobáková-Repar – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 158.

URBAN, Jozef: Ľudia sa môžu vykašľať na heslá (úryvok z audiozáznamu). Jozef Urban (hostiteľ), Peter Pišťanek, Maroš Bančej, Stanislava Chrobáková (hostia relácie). Beseda. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 192 –  200.

PALAŠČÁK, Jozef – CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: "Diabol sedí v zrkadle"; My sme svojimi dejinami a naše dejiny sú nami (Rozhovor). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 28 – 40.

GÁL, Fedor – CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: Na kolotoči (Improvizovaný rozhovor nad jendou anketovou otázkou). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 114 – 119.

Autor neuved.: Slovenské haiku (Stanislava Chrobáková Repar, 1960, je slovenská a slovinská básnířka,...). In: Protimluv, roč.VII, 2018, č. 2, s. 42.

MATEJOV, Radoslav – CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: Zjednocuje ma dospievanie, odvaha byť, jas (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 12 – 13.

PALAŠČÁK, Jozef: Most nepatrí žiadnemu z brehov (Stanislava Chrobáková Repar: Existenciály I. (Záložka). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 155 – 157.

MÁLKOVÁ, Iva: Co zní v ozvěnách? (Recenzie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 126 – 128.

FARKAŠOVÁ, Etela: Svet (v) haiku, haiku ako svet... (Symposion). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 98 – 105.

CHUDÍK, Martin: Spoza hraníc (Haiku 2014, Tri bodky v dvoch vytiah..., Príkre svahy, Pokrčené verše). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 11.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Päťkrát päť – o sebareflexii básnikov prítomnosti. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 207– 213.

-kz-: 34 dialógov (v kníhkupectve Artforum). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 4.

BIZNÁROVÁ, Lucia: "Na hrane" básne (Stanislava Repar: Echoechoecho). Recenzia. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 9 – 10, s. 107 – 108.

MRÁZ, Peter: Lesk a bieda literárnej vedy (Slovenská literárna veda 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 33.

MATEJOV, Radoslav – REPAR, Stanislava: Schopnosť nového čítania (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, s. 22 – 23.

MRÁZ, Peter: Z akademických lektúr (Stanislava Repar: Úzkosť dokorán). In: Knižna revue, roč. XXIII, 26. 6. 2013, č.13, s. 20.

REBRO, Derek: Naozaj nové čítanie poézie. (13. 4. 2013)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/277312-naozaj-nove-citanie-poezie/

-kz-: Znovuobjavené básne (Tichožitia). In: Knižná revue, roč. XXII, 17. 10. 2012, č. 21, s. 8.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 4.

HOSTOVÁ, Ivana: Žitie tiché, rozbíjanie reči hlučné (Stanislava Repar: Tichožitia). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII., 27. 6. 2012, č. 13, s. 4.

REBRO, Derek: Nikde doma, všade svoja (Stanislava Chrobáková Repar: Slovenka na kvadrát). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 5.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

REBRO, Derek – CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: Namáhavo prisvojovaný dar (Rozhovor so spisovateľkou, literárnou vedkyňou a prekladateľkou). In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 12.

Autor neuved. – CHROBÁKOVÁ-REPAR, Stanislava: Nemlčať: žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 27. 5. 2009, č. 11, s. 11.

KENDRA. Milan: O nevýslovnom a nevyslovenom. Stanislava Repar: Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu. (Recenzia) In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 5, s. 44 – 49.

Autor neuved. – CHROBÁKOVÁ-REPAR, Stanislava: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 11.

REPAR, Stanislava: O "mužských rečových gestách" podľa Marčoka. Ad: Vililam Marčok: Stanislava Repar – Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu. In: Knižná revue, roč. XVII, 4. 7. 2007, č. 14 – 15, s. 3 a 11.

MARČOK, Viliam: Stanislava Repar: Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 23. 5. 2007, č. 11, s. 3.

HALVONÍK, Alexander: Stanislava Chrobáková: Krutokradma (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 143 – 144.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

KALNICKÁ, Zdeňka: Cesta (k sebe) ako vnútorný paradox – O knihe Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová. In: Aspekt, 2003 – 2004, č. 1, s. 39 – 41.

NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej (Dokončenie z minulého čísla). Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová. Dana Kršáková: Dušan Dušek. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII., 2003, č. 7 – 8, 94 – 98.

MATEJOV, Radoslav.: Opojenie poznaním (Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová). Zázemie mystéria (Mila Haugová: Orfea alebo zimný priesmyk). In: Knižná revue, roč. XIII, 28. 5. 2003, č. 11, s. 3.

NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej.  Zora Prušková: Rudolf Sloboda,  Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII., 2003, č. 6, 52 – 55 (pokrač. v ďalšom čísle).

ČERTÍK, Jozef: Nežná Chrobáková. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 153 – 154.

GAVURA, Ján: Otvorená ponuka zo zatvorenej dlane. Stanislava Chrobáková: Krutokradma. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 124 – 126.

SOUČKOVÁ, Marta: O jazykových a iných trúchlohrách. Stanislava Chrobáková: Krutokradma. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 5, s. 72 – 74.

HALVONÍK, Alexander: Intelekt s citom (Stanislava Chrobáková: Krutokradma). In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 5.

TOMÁŠ, Radoslav: Rozmazané básne. Stanislava Repar: Nahá v tŕní (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 20. 6. 2007, č. 13, s. 5.