Štefan Atila Brezány

11. 1. 1909
Kláštor pod Znievom
—  10. 5. 1992
Žilina
Pseudonym:
A. B. Novosad, Novosad-Postup
Žáner:
literárna veda, poézia

Životopis autora

Štefan Atila Brezány r. 1922 – 28 študoval na gymnáziu v Žiline, 1929 – 30 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, externe aj na Právnickej fakulte UK v Bratislave (nedokončil). Spočiatku bol redaktorom denníka Slov. krajina v Žiline, r. 1930 – 31 pracoval na Krajinskom úrade v Bratislave, od r. 1931 pôsobil ako pracovník okr. úradov v Prievidzi, Brezne, Banskej Bystrici, po 1945 v Žiline, Kysuckom Novom Meste a v Čadci, od 1970 žil na dôchodku v Žiline. Spoluzakladateľ literárnej skupiny Postup (s J. Kostrom a i.) a spoluredaktor rovnomenného časopisu. V periodikách, generačných a i. zborníkoch publikoval básne sociálneho ladenia a prírodnej lyriky, ktoré su zastúpené aj v prvých dvoch zbierkach Krvavé kulisy (1932) a Dom v ceste (1940). V druhom tvorivom období po 30 rokoch sa prihlásil zbierkami s autobiografickými prvkami Moje Kysuce, Stanice slova (obe 1969), Čista obloha, Rodisko (obe 1974), Rovnováha (1979), Biela cesta (1984) a i. Výsledky regionálneho bádania sústredil v biografickom slovníku Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede (1971).