Štefan Balák photo 1

Štefan Balák

11. 5. 1944
Lokca
—  18. 1. 2014
Bratislava
Pseudonym:
Babík, Oravec
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 6.

MORAVČÍK, Štefan: Krčmička v nebi (Za Štedfanom Balákom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 139 – 140.

ČOMAJ, Ján: Štefan Balák: Sedmopočetníci (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 11. 12. 2013, č. 25 – 26, s. 8.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIV.

DRASTICH, Miloš: Ospravedlnenie pre zobáčisko. Štefan Balák: Vysoké napätie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, 128 – 129.

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Svojské videnie živočíšnej ríše. Štefan Balák: Básničky pre deti. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 134 – 137.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

VLNKA, Jaroslav: Stonožka má štyridsaťšesť nôh. Štefan Balák: Stonožka (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 7. 11. 2007, č. 23, s. 5.

MORAVČÍK, Štefan – BALÁK, Štefan: "Prírodný úkaz" má 60-tku. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 235 – 240.

STANISLAVOVÁ, Z.: Štefan Balák. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

CHRAPPA, Štefan: Básnik je tak trošku skala. Štefan Balák: Muškátové okná. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 108 – 111.

ČÍK: Čo pijete, pán Balák? alebo "Nemám rád suchopárkov..." (Rozhovor s jubilujúcim "prírodným úkazom", básnikom Štefanom Balákom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 87 – 89.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

HALVONÍK, Alexander – BALÁK, Štefan: Štefan Balák: Smutná pani (Rozhovor + úryvok z knihy). In: Knižná revue, roč. V, 29. 11. 1995, č. 24, s. 4.

ŠIMONOVÁ, B.: Prázdninový kufor. In Bibiana,1, 1993, č. 1.