Štefan Balák photo 1

Štefan Balák

11. 5. 1944
Lokca
—  18. 1. 2014
Bratislava
Pseudonym:
Babík, Oravec
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Štefan BALÁK v r. 1958 – 62 študoval na Priemyselnej škole baníckej v Handlovej, 1962 – 64 na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici, 1964 – 70 slovenčinu a srbochorvátčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil stále v Bratislave, kde pracoval najprv v Ústrednej knižnici SAV, r. 1970 – 73 v Hlavnej redakcii pre deti a mládež Slovenskej televízie, potom ako redaktor novín a časopisov Príroda a spoločnosť (1973 – 84), Družstevné noviny (1985 – 86), Výstavba Bratislavy (1987 – 89), Slovenský denník (1990 – 91), Dopravár (1992 – 95) a Slovenská. republika (1996 – 99). Motívom rodného oravského kraja a medziľudským vzťahom sú venované básnické zbierky Ohnisko (1968), Krúženie (1971), Milá na bielom koni (1982), Srdcom si svietim (1994), Krčmička v nebi (1996), Muškátové okná (2002), Vysoké napätie (2007) a i. Detskému čitateľovi adresoval zbierku veršov Prázdninový kufor (1992), rozprávky a poviedky Babička v Babylónii a vietor Fíneus (1997), Stonožka (2006) a leporelá Benyho prvé Vianoce, Obyvatelia mora, Maco Laco, Macík sedmispáčik,Jedlička a i. Okrem toho vydal Krátky slovník nárečia slovenského račianskeho (1996),Krátky slovník nárečia slovenského lokčianskeho (1997) a  Krátky slovník nárečia slovenského veľkoripnianskeho (2004). Je autorom sprievodcu Chorvátsko (1998).