Štefan Gráf

9. 8. 1905
Gajary
—  11. 7. 1989
Bratislava
Pseudonym:
Ján Hromník, Štefan Rakyta, Št. Gr-Dunajský
Žáner:
pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Študoval na gymnáziu v Bratislave, r. 1919 – 26 pracoval ako obchodný zamestnanec v Malackách a vo Viedni, 1927 – 29 počas vojenskej prezenčnej služby v Treníine zavŕšil štúdiá kurzom na obchodnej akadémii. R. 1929 – 30 nezamestnaný, 1931 – 37 pôsobil ako úradník na Št. bernom úrade v Bratislave, 1938 – 45 vedúci nakladateľstva Matice slov. v Martine, 1945 – 47 žil v emigrácii v Rakúsku a v Taliansku, 1948 – 69 vedúci nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde od 1969 žil na dôchodku. Prvé básne a krátke prózy uverejňoval od polovice 30. rokov v literárnych časopisoch (Slov. smery, Slov. pohľady, Elán), z ktorých zostavil dve zbierky V horúcom príboji (1937) a Žeravý bod (1940). Kritika ho zaradila medzi autorov lyrizovanej prózy. Autor románov Zmätok (1938), jeho voľného pokračovania Oceľové vlny (1941), Zápas (1939), Cesta za snom (1942), dvojdielneho románu Jur Janošiak (1944). Po dlhšej tvorivej odmlke, zavinenej aj totalitnými pomermi, vydal výber zo staršej i novšej novelistickej tvorby V horúcom príboji (1968) a napokon poviedkový triptych Nábrežie Františka Jozefa (1975). Okrem toho bol autorom knihy pre deti Úbožiak čarodejník (1947), rozhlasových hier Doma (1937), Vzbura umelcov (1939) a venoval sa aj prekladateľskej činnosti z češtiny (A. Jirásek, J. Š. Baar, T. Nováková), nemčiny (T. Storm, W. Raabe), ale aj taliančiny, maďarčiny a francúzštiny.